Licences izsniegšana rūpnieciskās zvejas organizēšanai iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšana iekšējos un jūras piekrastes (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pašvaldība vai tās pilnvarota persona vai privāto ūdeņu īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto rūpniecisko zveju un izsniedz attiecīgas licences. Persona licencēto rūpniecisko zveju var veikt atbilstoši nolikumā norādītajai kārtībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pieprasītājs iesniedz iesniegumu par rūpnieciskās zvejas organizēšanu iekšējos vai jūras piekrastes ūdeņos.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Madonas novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atbilstoši zvejas rīku skaita limitam, pašvaldība iedala konkrētu limita apjomu juridiskām un fiziskām personām (zvejniekiem), slēdzot rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Madonas novada klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Saieta laukums 1, Madona, Madonas nov., LV-4801
Tālrunis: +37164860090
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Reģ. Nr. LV 90000054572
AS „SEB Banka”
Konts Nr. LV 37 UNLA  0030 9001 3011 6
SWIFT kods UNLALV2X
Darba laiki