Licences saņemšana rūpnieciskās zvejas organizēšanai iekšējos un jūras piekrastes ūdeņos
Izvēlētā teritorija: Madonas novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Madonas novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Licencētās rūpnieciskās zvejas organizēšana iekšējos un jūras piekrastes (Madonas novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Pašvaldība vai tās pilnvarota persona vai privāto ūdeņu īpašnieks (ar pašvaldības saskaņojumu) organizē licencēto rūpniecisko zveju un izsniedz attiecīgas licences. Persona licencēto rūpniecisko zveju var veikt atbilstoši nolikumā norādītajai kārtībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Madonas novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmumu (administratīvo aktu) var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Normatīvie akti
Licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medību kārtība
(Ministru kabinets; noteikumi; 799; 01.02.2016)
Uzziņas par pakalpojumu
Madonas novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 24.05.2021