Laulības reģistrācija
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Laulības jubilejas ceremonijas organizēšana (Rēzeknes novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Personas, kuras vēlas noslēgt laulību, personīgi iesniedz dzimtsarakstu iestādei (dzimtsarakstu nodaļai vai Latvijas Republikas diplomātiskajai un konsulārajai pārstāvniecībai ārvalstīs) abu parakstītu kopīgu iesniegumu. Iesniegumu par laulības noslēgšanu var iesniegt arī elektroniski, nosūtot to uz dzimtsarakstu nodaļas, kurā vēlas noslēgt laulību, oficiālo e-pasta adresi, ja iesniegumu abas personas ir parakstījušas ar drošu elektronisko parakstu un tam ir laika zīmogs. Laulību noslēdz ne ātrāk kā pēc mēneša un ne vēlāk kā sešu mēnešu laikā no iesnieguma iesniegšanas. Reģistrējot laulību, tiek izsniegta laulības apliecība. Šo pakalpojumu var saņemt jebkurā dzimtsarakstu nodaļā Latvijā neatkarīgi no deklarētās dzīvesvietas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Personas, kuras vēlas svinīgi atzīmēt laulības jubileju dzimtsarakstu nodaļā
Termiņš:
Iespējams saņemt uzreiz
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Personai jāierodas Rēzeknes novada Dzimtsarakstu nodaļā, jāiesniedz iesniegums un citi pakalpojuma saņemšanai nepieciešamie dokumenti.
Pakalpojuma saņemšanas termiņš - pēc vienošanās. Pašvaldības maksa samaksājama pakalpojuma pieprasījuma dienā, iesniedzot dzimtsarakstu nodaļā apliecinājumu par samaksu.
Nepieciešamie dokumenti:
Iesniegums - jāiesniedz oriģināls;
Laulības apliecība - jāuzrāda oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Jāuzrāda pieteicēja personu apliecinošs dokuments - oriģināls.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene
Pagasta pārvalde (Rēzeknes novadā)
Rēzeknes novada pašvaldība