Viesģimenes statusa iegūšana
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Viesģimene (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Viesģimenes statusa iegūšana. Atteikšanās no viesģimenes statusa.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Iesniegums tiks izskatīts viena mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Viesģimenes statusa piešķiršanai persona ir nepieciešams iesniegt bāriņtiesā iesniegumu ar motivētu lūgumu piešķirt viesģimenes statusu.

Bāriņtiesa izvērtē iespējamās viesģimenes piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai, tajā skaitā:
1) izvērtē laulāto vai personas motivāciju kļūt par viesģimeni, savstarpējās attiecības ģimenē un spējas aprūpēt bērnu;
2) pārbauda un izvērtē laulāto vai personas sadzīves un materiālos apstākļus;
3) pieprasa ģimenes ārsta atzinumu par laulāto vai personas veselības stāvokli;
4) nosūta laulātos vai personu pie psihologa, lai saņemtu atzinumu par piemērotību viesģimenes statusa iegūšanai;
5) pieprasa informāciju par Sodu reģistrā iekļautajām ziņām par laulātajiem vai personu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu  novada Bāriņtiesa - klātiene
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 20220877
Fakss:
Cita kontaktinformācija: 302.kabinets
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bāriņtiesa pieņem lēmumu par viesģimenes statusa piešķiršanu laulātajiem vai personai.

Bāriņtiesa lemj par viesģimenes statusa izbeigšanu, ja ģimene atsakās no viesģimenes pienākumu pildīšanas, vai par viesģimenes statusa atņemšanu, ja bāriņtiesa konstatē, ka viesģimene nepilda viesģimenes pienākumus atbilstoši bērnu interesēm.
Maksājumi: Skatīt maksājumus