Uzņemšana izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Uzņemšana izglītības iestādē (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Uzņemšana (vietu piešķiršana):
- pirmsskolas izglītības iestādē (grupā);
- pamatizglītības iestādē;
- vispārējās vidējās izglītības iestādē;
- speciālās izglītības iestādē;
- pašvaldības dibinātajā interešu un profesionālās ievirzes sporta, mūzikas vai mākslas izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Vecāks ar iesniegumu vēršas izvēlētajā izglītības iestādē.
Līvānu novada izglītības iestāžu kontakti: http://www.livani.lv/page/398
Uzņemšanas kārtība interešu un profesionālās izglītības iestādēs un vidējās izglītības klašu grupās noteikta konkrētās izglītības iestādes iekšējos noteikumos. Uzsākot mācības pirmsskolā un 1.klasē, iesniegumam klāt pievieno ģimenes ārsta izsniegto Bērna medicīnisko karti.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Bērns/skolēns uzsāk izglītības ieguvi izvēlētajā izglītības iestādē izvēlētajā vai ieteiktajā izglītības programmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus