Saskaņojuma saņemšana uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanai
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plāna un programmas saskaņošana (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Uguņošanas ierīču un skatuves pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas plānu un programmu pēc apstiprināšanas saskaņo ar vietējo pašvaldību
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Persona, kas vēlas organizēt pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanu iesniedz pašvaldībā iesniegumu saskaņojuma saņemšanai.
Iesniegumam pievieno šādus dokumentus (pēc nepieciešamības):
1. Pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas apstiprināts plāns.
2. Pirotehnisko izstrādājumu demonstrēšanas apstiprināta programma.
3. Licences kopija (uzrādot oriģinālu).
Persona iesniegumu var iesniegt:
1) klātienē;
2) pa pastu;
3) elektroniski e-pastā;
4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi;
5) elektroniski, izmantojot www.latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei”.
Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei – personīgi klātienē, pa pastu vai elektroniski.
Maksājumi: Skatīt maksājumus