Speciālās atļaujas (licences) saņemšana pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Speciālā atļauja (licence) pasažieru pārvadājumu veikšanai ar vieglajiem taksometriem (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Speciālās atļaujas (licences) izsniegšana, lai nodarbotos ar vieglo taksometru pārvadājumiem attiecīgās pašvaldības administratīvajā teritorijā. Licences kartītes izsniegšana katram pieteiktajam transportlīdzeklim.
Datu par izsniegtās licences derīguma termiņu vai anulēšanu ievade Ceļu satiksmes drošības direkcijas uzturētajā transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā.
Informēšana par pašvaldības noteiktās atšķirības zīmes izmantošanu un izvietošanu ārpusē uz taksometra virsbūves.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Pārvadājumus var veikt juridiska personu un fiziska persona, kas ir komersants  - Autopārvadājumu likumā noteikts, ka pārvadātājs ir komersants, zemnieku vai zvejnieku saimniecība.
Termiņš:
Pakalpojuma izpilde 1 mēneša laikā no pakalpojuma pieprasīšanas brīža
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Speciālās atļaujas (Licences) un licences kartītes pasažieru komercpārvadājumiem ar taksometru izsniedz Latgales Plānošanas reģions.
Iesniegt pieteikumu licences un licenču kartiņu saņemšanai var:
*klātienē – Latgales plānošanas reģiona birojā, Saules ielā 15, Daugavpilī;
*pa pastu – nosūtot parakstītu iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamos dokumentus, uz adresi Latgales plānošanas reģions, Saules iela 15, Daugavpils;
*nosūtot aizpildītu un ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesnieguma veidlapu, pievienojot nepieciešamos dokumentus, uz e- pastu: pastslpr.gov.lv.
Speciālās atļaujas (licences) saņemšanai jāiesniedz:
* aizpildīta iesnieguma veidlapa;
* dokuments, kas apliecina valsts nodevas samaksu speciālās atļaujas (licences) saņemšanu 50 euro;
* paziņojums par pārvadājumu tarifiem.

Plašāka informācija Latgales Plānošanas reģiona mājas lapā: https://lpr.gov.lv/lv/taksometru-licencesana/#.XZRDPUYzbcs
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latgales plānošanas reģiona birojā
Adrese: Saules iela 15, Daugavpils, LV-5401
Tālrunis: 65423801
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums par speciālās atļaujas (licences) piešķiršanu Latgales plānošanas reģions paziņo pārvadātājam. Informācija par Latgales plānošana reģiona izsniegtām speciālām atļaujām (licencēm) tiek publicēta tīmekļvietnē www.lpr.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus