Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Servitūta nodibināšana uz pašvaldībai piederošas zemes (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Servitūts uz pašvaldībai piederošas zemes tiek nodibināts, personai iesniedzot gan iesniegumu par servitūta nodibināšanu, gan iesniedzot apliecinošos dokumentus servitūta nodibināšanas nepieciešamībai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Termiņš:
Nav noteikts
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē, pa pastu vai elektroniski nosūtot elektroniski parakstītu iesniegumu uz e-pastu, pašvaldības oficiālo elektronisko adresi. Iesniegums var tikt noformēts brīvā formā, norādot pamatojumu, īpašuma adresi un kadastra numuru, iesniegumam obligāti pievienojams grafiskais pielikums ar plānotā servitūta ceļa shematisku attēlojumu.
Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Iesniegums iestādei
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pašvaldība nosūta personai pa pastu ar pakalpojuma izpildi saistītos dokumentus vai persona ierodas pašvaldībā, lai saņemtu tos personīgi.
Pozitīva lēmuma gadījumā personai vai tās pilnvarotai personai jāierodas pašvaldībā, lai parakstītu līgumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus