Izziņas saņemšana par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa par mācīšanos pašvaldības izglītības iestādē (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Izziņas izsniegšana par to, ka persona mācās pašvaldības izglītības iestādē.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Saprātīgā termiņā, ņemot vērā iesniegumā minētā jautājuma risināšanas steidzamību, bet ne vēlāk kā 1 mēneša laikā.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pasūtītājs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz izglītības iestādē iesniegumu, kurā norāda:
1. izglītojamā  vārdu, uzvārdu, personas kodu;
2. izglītojamā  izglītības  iestādi;
3. savu kontaktadresi, uz  kuru  jāsūta  izziņa;
4. izziņas  saņemšanas veidu (klātienē, pa pastu vai e-pastu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Izglītības iestādē pārbauda  informāciju  par  izglītojamo  Valsts  izglītības  informācijas sistēmā un pārliecinās  par  izglītojamā  piederību  šai  izglītības  iestādei.
Izglītības iestāde sagatavo  nepieciešamo  izziņu un nodod to pieprasītājam atbilstoši izvēlētajam saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus