Licences saņemšana interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu īstenošanai
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Interešu vai pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšana (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Licenču izsniegšana fiziskām un juridiskajām personām, kuras nav reģistrētas Izglītības iestāžu reģistrā, pieaugušo neformālās vai interešu izglītības programmu īstenošanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona
Termiņš:
Nav noteikts.
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Komisijai adresētie iesniegumi un nepieciešamie dokumenti iesniedzami, kā arī piešķirtās licences tiek izsniegtas Līvānu novada Izglītības pārvaldē.
Lai saņemtu licenci, juridiskai personai jāiesniedz  šādi dokumenti: iesniegums licences saņemšanai; licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver  programmas nosaukumu,  apjomu, mērķus  un  uzdevumus,  saturu,  mērķauditoriju, īstenošanas plānu,  materiālo  un  finansiālo  nodrošinājumu, dokumenta paraugu, ja tāds tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves; programmas  īstenošanai  nepieciešamā  personāla  sarakstu, pievienojot izglītību  apliecinošo  dokumentu  kopijas,  programmas  vadītāja Curriculum  Vitae(CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.
Lai  saņemtu licenci,  tā  pieprasītājam-fiziskai  personai  jāiesniedz  šādi dokumenti: iesniegums licences saņemšanai; licencējamās programmas apraksts datorsalikumā, kas ietver programmas nosaukumu,  apjomu,  mērķus  un  uzdevumus,  saturu,  mērķauditoriju,  īstenošanas plānu,  materiālo  un  finansiālo  nodrošinājumu,  dokumenta  paraugu, ja  tāds tiks izsniegts pēc sekmīgas programmas apguves; programmas  īstenošanai  nepieciešamā  personāla  sarakstu, pievienojot izglītību  apliecinošo  dokumentu  kopijas,  programmas  vadītāja Curriculum  Vitae (CV), pedagoģiskās izglītības un iesniegtās programmas īstenošanai nepieciešamās papildizglītības apliecinošu dokumentu kopijas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Apstrāde
Komisija  izskata  dokumentus,  pieņem lēmumu par licences izsniegšanu, papildu  informācijas  pieprasīšanu,  izsniegtās  licences  pagarināšanu vai  sagatavo motivētu  atteikumu  izsniegt  licenci  ne  vēlāk kā  30(trīsdesmit) dienu  laikā  pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Licenci paraksta Komisijas vadītājs.
Licenci izsniedz uz laiku līdz 2(diviem) gadiem.
Licences derīguma termiņu skaita no dienas, kad Komisija ir pieņēmusi lēmumu par licences izsniegšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: