Lēmuma saņemšana par pašvaldības atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Izziņa (lēmums) par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām (Rēzeknes novads)
Īss apraksts:
Atteikšanās no pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas, ja pašvaldību administratīvajā teritorijā tiek atsavināts nekustamais īpašums un tas nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas:
- dokumentu pieņemšana jautājuma izlemšanai par pašvaldības pirmpirkuma tiesībām;
- izziņas izsniegšana par nekustamā īpašuma pirkuma līguma vai tā noraksta pieņemšanu;
- lēmuma pieņemšana par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības;
- izziņas izsniegšana par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Nekustamā īpašuma pārdevējs vai tā pilnvarotā persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
20
Termiņš:
5 darba dienas vai 20 dienas
Termiņš tiek noteikts atbilstoši Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.919 “Noteikumu par vietējo pašvaldību pirmpirkuma tiesību izmantošanas kārtību un termiņiem” noteiktajiem termiņiem un kārtībai.
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Nekustama īpašuma pārdevējs vai tā pilnvarota persona klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā norāda:
1.1. Nekustamā īpašuma pārdevēja vai pilnvarotās personas  kontaktinformāciju;
1.2. Nekustamā īpašuma nosaukums, kadastra numurs, sastāvs, zemesgrāmatas nodalījuma numuru un pārdošanas summu;

2. Iesniedz iesniegumu.
3. Pārdevējs vai tā pilnvarotā persona iesniegumam pievieno pirkuma-pārdošanas līgumu vai tā norakstu (uzrādot pirkuma līguma oriģinālu).
4. Rēzeknes novada pašvaldība izvērtē vai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas.
5. Ja Rēzeknes novada pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums ir nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas, Rēzeknes novada dome 20 dienu laikā pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas pieņem lēmumu par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības.
6. Ja Rēzeknes novada pašvaldībai atsavināmais nekustamais īpašums nav nepieciešams, lai pildītu likumā noteiktās pašvaldību funkcijas Rēzeknes novada pašvaldība ne vēlāk kā piecu darbdienu laikā  pēc pirkuma līguma vai tā noraksta saņemšanas sagatavo izziņu par atteikumu izmantot pirmpirkuma tiesības un 3 dienu laikā to ievieto Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatā.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums/izziņa tiks ievietota Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmatā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits Valsts vienotā datorizētā zemesgrāmata