Atļaujas izsniegšana publisku pasākumu organizēšanai
Izvēlētā teritorija: Olaines novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Olaines novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Publisku pasākumu saskaņošana, rīkošanas atļauja (Olaines novada pašvaldība)
Īss apraksts:
Fiziskās vai juridiskās personas plānota un organizēta sabiedrībai pieejama svētku, piemiņas, izklaides, sporta vai atpūtas pasākuma publiskā vietā neatkarīgi no īpašuma piederības saskaņošana (atļaujas izsniegšana vai atteikums izsniegt atļauju).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Termiņš:
10 darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Izvēlētā teritorija: Olaines novads
Procesa apraksts
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Lēmuma apstrīdēšanas un pārsūdzības kārtība atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.
Atgādinājums
Iesniedzot iesniegumu, pasākuma organizators uzrāda personu apliecinošu dokumentu, bet juridiskās personas pārstāvis — arī dokumentus, kas apliecina viņa tiesības pārstāvēt attiecīgo juridisko personu.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Olaines novada pašvaldība
Kontaktinformācija: Zemgales ielā 33, Olaine, LV-2114
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 03.11.2022