Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Līvānu novada dome
Nosaukums pašvaldībā: Dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas (Līvānu novada dome)
Īss apraksts:
Personas dzīvesvietas reģistrācija pēc iestādes iniciatīvas, ja persona nav deklarējusi savu dzīvesvietu un ir konstatēts nekustamais īpašums, kurā šī persona dzīvo.
Saņēmēji:
Fiziska persona
LR pilsonis vai nepilsonis, ES dalībvalsts, EEZ valsts un Šveices Konfederācijas pilsonis un viņa ģimenes locekļis, kurš ir saņēmis LR izdotu reģistrācijas apliecību vai pastāvīgās uzturēšanās apliecību; ārzemnieks vai bezvalstnieks, kurš ir saņēmis LR izdotu uzturēšanās atļauju.
Termiņš:
nav noteikts
Izvēlētā teritorija: Līvānu novads
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Valsts vai pašvaldību institūcijas, ārstniecības, izglītības un citas iestādes vai personas rakstisku informāciju Līvānu novada pašvaldībā vai Līvānu novada pašvaldības pagastu pārvaldēs var iesniegt: 1) klātienē; 2) pa pastu; 3) elektroniski e-pastā; 4) elektroniski, izmantojot pašvaldības oficiālo elektronisko adresi.

Iesniedzot dokumentus elektroniski (e-pasts vai e-adrese), tie jāsagatavo atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu un jāapliecina ar drošu elektronisko parakstu un laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Līvānu novada Valsts un pašvaldības vienotais klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis: 65307250
Fakss: 65307255
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Apstrāde
Saņemot rakstisku informāciju par attiecīgās personas faktisko dzīvesvietu, pašvaldība pārbauda sniegtās ziņas un nepieciešamības gadījumā var pieprasīt no ziņu sniedzēja papildu informāciju, kas nepieciešama dzīvesvietas reģistrācijai.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Dzīvesvietas reģistrācijas gadījumā personai uz reģistrēto dzīvesvietas adresi pa pastu tiek nosūtīts lēmums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts pasts@livani.lv
Pasts Līvānu novada pašvaldība
Adrese: Rīgas iela 77, Līvāni, Līvānu nov., LV-5316
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: