Nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecības atkārtota izsniegšana
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Rēzeknes novada domes izveidota komisija izskata iesniegumu, sniedzot atzinumu par nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusa piešķiršanu vai par atteikumu šī statusa piešķiršanai. Atbilstoši komisijas pieņemtajam atzinumam, Rēzeknes novada dome pieņem lēmumu. Pēc Rēzeknes novada domes lēmuma par statusa piešķiršanu pieņemšanas tiek sagatavoti un nosūtīti dokumenti apliecības un krūšu nozīmītes izgatavošanai un izsniegšanai pieprasītājam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Termiņš noteikts atbilstoši Administratīvā procesa likuma noteikumiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu vai e-pastu (ar e-parakstu) vai e-Adresi iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz atkārtoti izsniegt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka apliecību, ja apliecība nozaudēta, prettiesiski atņemta vai iznīcināta.
Iesnieguma veidlapa: http://rezeknesnovads.lv/novada-pasvaldiba/pakalpojumi/personas-tiesibas/

2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno divas fotokartītes 3 x 4 cm.
3. Pašvaldība laikrakstā "Latvijas Vēstnesis" sniedz paziņojumu par nozaudētās, prettiesiski atņemtās vai iznīcinātās apliecības atzīšanu par nederīgu.
4. Atbildīgais darbinieks aizpilda pieprasījumu, uzlīmē uz tā vienu no iesniedzēja fotokartītēm un kopā ar iesniedzēja otru fotokartīti iesniedz Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē.
5. Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde pārbauda Iedzīvotāju reģistrā iesniedzēja vārda un uzvārda atbilstību personas kodam, izgatavo apliecību un 10 darbdienu laikā pēc pieprasījuma saņemšanas nodod apliecību pašvaldībai.
6. Pēc apliecības saņemšanas pašvaldības atbildīgā amatpersona uzaicina iesniedzēju saņemt apliecību un norāda, ka līdzi jāņem pase vai cits personu apliecinošs dokuments, kurā ir norādīts Latvijas iedzīvotāja personas kods.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts klātienē – apliecību izsniedz iesniedzējam vai viņa pilnvarotai personai uzrādot pasi vai citu personu apliecinošu dokumentu un parakstoties par atkārtotas apliecības saņemšanu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: