Vārda, uzvārda maiņa (Babītes novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Babītes novada pašvaldība
Īss apraksts:
Persona (Latvijas Republikas pilsonis, nepilsonis vai persona, kurai LR piešķirts bezvalstnieka statuss) var likumā noteiktā kārtībā mainīt vārdu / uzvārdu.
Dzimtsarakstu nodaļa pieņem personas iesniegumu, nepieciešamos dokumentus un sagatavoto dokumentu paketi iesniedz izskatīšanai LR Tieslietu ministrijas Dzimtsarakstu departamentā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Dokumentus var iesniegt persona, kura sasniegusi 15 gadu vecumu.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Vārda, uzvārda maiņas lietas izskatīšanas termiņš ir 1 mēnesis no iesnieguma un nepieciešamo dokumentu iesniegšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Nepieciešamie dokumenti jāiesniedz Babītes novada dzimtsarakstu nodaļā: personu apliecinošs dokuments – jāuzrāda oriģināls; iesniegums (raksta uz vietas dzimtsarakstu nodaļā, norādot vārda/ uzvārda maiņas iemeslu); nepilngadīgas personas vecāku vai aizbildņu un bāriņtiesas piekrišana vārda, uzvārda maiņai; fotogrāfija 4,5x3,5 cm; kvīts par valsts nodevas samaksu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojuma saņemšana atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Personu apliecinošs dokuments
Personu apliecinošs dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Babītes pagasts
Salas pagasts