Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu izsniegšana
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads (mainīt)
Izvēlētā organizācija: Rēzeknes novada pašvaldība
Nosaukums pašvaldībā: Pašvaldības dokumentu kopiju un izrakstu izsniegšana (Rēzeknes novads)
Pakalpojumi, kas tiek sniegti "Pašvaldības dokumentu kopiju, arhīva informācijas un izrakstu izsniegšana" ietvaros:
Īss apraksts:
1.Pašvaldības lietu nomenklatūrā iekļauto pašvaldības institūciju dokumentu (iekšējie normatīvie akti un rīkojumi, lēmumi, sēžu protokoli) vai sarakstes dokumentu, norakstu, izrakstu vai kopiju izsniegšana. 2. Iespēja iepazīties ar dokumentiem, tos lasīt. 3.Pamatojoties uz saņemto informācijas pieprasījumu, persona var iepazīties ar pašvaldības arhīvā esošajiem dokumentiem personai pieejamās arhīva telpās. Arhīva izziņu, dokumentu kopiju, norakstu, izrakstu sagatavošana un izsniegšana.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Jebkura persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
15 dienas vai 1 mēnesis
Termiņš noteikts atbilstoši Iesnieguma likuma noteikumiem.
Izvēlētā teritorija: Rēzeknes novads
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1. Iesniedzējs klātienē, pa pastu, e-Adresi vai e-pastu (ar e-parakstu) iesniedz pašvaldībā iesniegumu (speciālu veidlapu), kurā lūdz atkārtoti izsniegt domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu / lēmumu, arī tādā gadījumā, ja domes pastāvīgās komitejas un/vai komisijas sēdes protokola izraksts un/vai lēmums ir nodots glabāšanā pašvaldības iestādes arhīvā.
2. Iesniedzējs iesniegumam pievieno dokumentu par pašvaldības nodevas samaksu:
2.1. ja lūdz atkārtoti izsniegt domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu / lēmumu:
2.1.1. fiziskām personām - 2,50 euro,
2.1.2. juridiskām personām - 7,00 euro.
2.2. ja lūdz atkārtoti izsniegt domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu / lēmumu, kurš jau ir nodots glabāšanai iestādes arhīvā:
2.2.1. fiziskām personām - 4,50 euro,
2.2.2. juridiskām personām - 9,00 euro.
3. Pašvaldības atbildīgā amatpersona sagatavo domes/pastāvīgās komitejas/komisijas sēdes protokola izrakstu / lēmumu izsniegšanai pieprasītajā veidā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei (klātienē, iesniegumā norādītā pasta adrese, e-Adresē vai iesniegumā norādītā e-pasta adresē).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rēzeknes novada pašvaldības e-Adrese
Klātiene Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Rēzeknes novada pašvaldība
Adrese: Atbrīvošanas aleja 95A, Rēzekne, LV-4601
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: