Dzīvnieku pārvadāšanai paredzētu transportlīdzekļu atbilstības sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Pārtikas un veterinārais dienests
Īss apraksts:
Lai uzsāktu darbību, dzīvnieku pārvadāšanas organizatoram jāsaņem atbilstības sertifikāts dzīvnieku pārvadāšanas autotransporta līdzeklim šīs darbības veikšanai.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Pārsūdzības iespējas
Mēneša laikā PVD ģenerāldirektoram.

Latvijā valsts iestāžu izdotie lēmumi var tikt apstrīdēti, saskaņā ar Administratīvā procesa likumu - https://likumi.lv/ta/id/55567-administrativa-procesa-likums. Ārvalstu uzņēmējiem papildus lēmumu apstrīdēšanai ir iespēja izmantot arī alternatīvu strīdus risināšanas mehānismu SOLVIT - https://www.latvija.lv/lv/DzivesSituacijas/prasibas-pakalpojumiem/SOLVIT
Atgādinājums
Pārtikas un veterinārā dienesta uzraudzībai pakļauti visi autotransporta līdzekļi dzīvnieku pārvadāšanai. Noteikumus par valsts nodevu par atļaujas izsniegšanu transportlīdzeklim dzīvnieku pārvadāšanai skatīt zemāk.
Brīdinājums
Par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu -
izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu fiziskajām personām no 7 līdz 350 euro, bet juridiskajām personām - no 15 līdz 700 euro, konfiscējot dzīvniekus vai bez konfiskācijas.
Normatīvie akti
Uzziņas par pakalpojumu
Pārtikas un veterinārais dienests
Kontaktinformācija: Pārtikas un veterinārais dienests

Kontaktinformācija: Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050

Tālrunis: 67095230

E-pasts: pvd@pvd.gov.lv

Tīmekļvietne: www.pvd.gov.lv

PVD reģistri - https://registri.pvd.gov.lv/

PVD rekvizīti maksājumu veikšanai - http://www.zm.gov.lv/partikas-un-veterinarais-dienests/statiskas-lapas/kontakti-un-darba-laiks/rekviziti?nid=2090#jump

http://www.pvd.gov.lv/
Informācija par pakalpojumu atjaunota: 27.10.2021