Cenrādis:
Jauni grozījumi noteikumos Nr. 880 "Lauksaimniecības datu centrs" 2023. gads 17.01.
Organizācija:
Lauksaimniecības datu centrs
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Pakalpojumi un Preces
1.1. Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 7,42 EUR 0,00 EUR 7,42 EUR
1.2. Liellopa pases sagatavošana un izsniegšana dzīvnieka eksportam normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 1,80 EUR 0,00 EUR 1,80 EUR
1.3. Pakalpojumi un Preces Pasūtījums - - -
2. Zirga individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta sagatavošana un izsniegšana
2.1. Standarta identifikācijas dokuments Gabali 18,25 EUR 0,00 EUR 18,25 EUR
2.2. Izvērstais identifikācijas dokuments Gabali 25,84 EUR 0,00 EUR 25,84 EUR
2.3. Standarta identifikācijas dokumenta dublikāts Gabali 59,60 EUR 0,00 EUR 59,60 EUR
2.4. Izvērstā identifikācijas dokumenta dublikāts Gabali 69,20 EUR 0,00 EUR 69,20 EUR
2.5. Individuālā pastāvīgā identifikācijas dokumenta aizstājējs (aizstājējdokuments) Gabali 18,25 EUR 0,00 EUR 18,25 EUR
2.6. Standarta identifikācijas dokumenta pārveidošana izvērstā identifikācijas dokumentā Gabali 9,20 EUR 0,00 EUR 9,20 EUR
3. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija
3.1. Mājas (istabas) dzīvnieka reģistrācija Gabali 9,00 EUR 0,00 EUR 9,00 EUR
4. Obligātās svaigpiena paraugu numuru papīra uzlīmes (ar izdrukātiem numuriem) sagatavošana Lapa 2,02 EUR 0,42 EUR 2,44 EUR
5. Obligātās svaigpiena paraugu numuru papīra uzlīmes (bez apdrukas) sagatavošana Lapa 1,67 EUR 0,35 EUR 2,02 EUR
6. Ganāmpulka reģistrācija
6.1. Jauna ganāmpulka reģistrācija elektroniski tiešsaistē Gabali 10,30 EUR 0,00 EUR 10,30 EUR
6.2. Jauna ganāmpulka reģistrācija klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
7. Jaunas novietnes (objekta) reģistrācija
7.1. Jaunas novietnes (objekta) reģistrācija elektroniski tiešsaistē Gabali 10,30 EUR 0,00 EUR 10,30 EUR
7.2. Jaunas novietnes (objekta) reģistrācija klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
8. Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos
8.1. Pārmaiņu reģistrācija elektroniski tiešsaistē ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos Gabali 9,44 EUR 0,00 EUR 9,44 EUR
8.2. Pārmaiņu reģistrācija ganāmpulka vai novietnes (objekta) datos klātienē vai pēc saņemtā iesnieguma Gabali 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
9. Ievesto vaislas dzīvnieku un to vaislas materiāla datu reģistrācija Gabali 2,11 EUR 0,00 EUR 2,11 EUR
10. Citu valstu akreditētā laboratorijā izdarītu izmeklējumu reģistrācija Vienība 2,11 EUR 0,00 EUR 2,11 EUR
11. Datu reģistrācija par notikumiem ar dzīvnieku pēc saņemtā iesnieguma Vienība 1,17 EUR 0,00 EUR 1,17 EUR
12. Datu labošana reģistra datubāzē
12.1. Dzīvnieka (liellopa, aitas, kazas, zirga) datu atjaunošana ganāmpulku vai dzīvnieku reģistrā Vienība 23,41 EUR 0,00 EUR 23,41 EUR
12.2. Datu vai dokumentu labošana reģistra datubāzē, izņemot gadījumu, ja to dara dzīvnieka īpašnieks Stunda 21,00 EUR 0,00 EUR 21,00 EUR
13. Liellopu identifikācijas līdzekļu sagatavošana un izsniegšana
13.1. Standarta komplekts (divas parastās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) Komplekts 3,45 EUR 0,72 EUR 4,17 EUR
13.2. Standarta komplekts (divas parastās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) Komplekts 3,65 EUR 0,77 EUR 4,42 EUR
13.3. Standarta komplekts (divas parastās krotālijas), steidzami (vienas darbdienas laikā) Komplekts 8,64 EUR 1,81 EUR 10,45 EUR
13.4. Elektroniskais komplekts (parastā krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta), Komplekts 6,15 EUR 1,29 EUR 7,44 EUR
13.5. Elektroniskais komplekts (parastā krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) Komplekts 6,84 EUR 1,44 EUR 8,28 EUR
13.6. Elektroniskais komplekts (parastā krotālija, elektroniskā krotālija),steidzami (vienas darbdienas laikā) Komplekts 14,13 EUR 2,97 EUR 17,10 EUR
13.7. Parastās krotālijas atjaunošana,normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 1,86 EUR 0,39 EUR 2,25 EUR
13.8. Elektroniskās krotālijas atjaunošana,normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 4,71 EUR 0,99 EUR 5,70 EUR
13.9. Elektroniskās krotālijas atjaunošana, steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 9,54 EUR 2,00 EUR 11,54 EUR
13.10. Elektroniskā saite uz vēzīša (minimālais pasūtījums – no 100 gab.) Gabali 1,81 EUR 0,38 EUR 2,19 EUR
13.11. Parastās krotālijas atjaunošana,steidzami vienas darba dienas laikā Gabali 4,43 EUR 0,93 EUR 5,36 EUR
13.12. Parastā saite uz vēzīša (minimālais pasūtījums – no 100 gab.) Gabali 1,39 EUR 0,29 EUR 1,68 EUR
14. Aitu un kazu identifikācijas līdzekļu sagatavošana un izsniegšana
14.1. Standarta komplekts (divas parastās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) Komplekts 1,14 EUR 0,24 EUR 1,38 EUR
14.2. Standarta komplekts (divas parastās krotālijas),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) Komplekts 1,32 EUR 0,28 EUR 1,60 EUR
14.3. Standarta komplekts (divas parastās krotālijas), steidzami (vienas darbdienas laikā) Komplekts 2,56 EUR 0,54 EUR 3,10 EUR
14.4. Elektroniskais komplekts (parastā krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (bez apzīmēšanas akta) Komplekts 3,33 EUR 0,70 EUR 4,03 EUR
14.5. Elektroniskais komplekts (parastā krotālija, elektroniskā krotālija),normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar apzīmēšanas aktu) Komplekts 3,60 EUR 0,76 EUR 4,36 EUR
14.6. Parastās krotālijas atjaunošana, steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 1,47 EUR 0,31 EUR 1,78 EUR
14.7. Elektroniskās krotālijas atjaunošana,normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 2,93 EUR 0,62 EUR 3,55 EUR
14.8. Elektroniskā saite uz vēzīša (pasūtījums no 100 gab.) Gabali 1,81 EUR 0,38 EUR 2,19 EUR
14.9. Mini Loop parastā krotālija vai analogs ar apdrukātu novietnes numuru, paredzēta, lai pārvietotu uz kautuvi (pasūtījums no 100 gab.) Gabali 0,28 EUR 0,06 EUR 0,34 EUR
14.10. PU-Twin vai analogs ((pasūtījums no 100 gab.) Gabali 0,15 EUR 0,03 EUR 0,18 EUR
14.11. Mini Loop elektroniskā krotālija vai analogs ar apdrukātu novietnes numuru, paredzēta, lai pārvietotu uz kautuvi (pasūtījums no 100 gab.) Gabali 0,98 EUR 0,21 EUR 1,19 EUR
14.12. Mini Loop komplekts (viena parastā un viena elektroniskā krotālija) vai analogs ar apdrukātu novietnes numuru, paredzēts, lai pārvietotu uz kautuvi (pasūtījums no 100 kompl.) Komplekts 1,02 EUR 0,21 EUR 1,23 EUR
14.13. TagFaster HDX vai analogs pasūtījums no 100 gab.),papildapzīmējums Gabali 0,23 EUR 0,05 EUR 0,28 EUR
14.14. TagFaster HDX vai analogs ar novietnes numuru (pasūtījums no 100 gab.), ar apdrukātu novietnes numuru, paredzēts, lai pārvietotu uz kautuvi Gabali 0,25 EUR 0,05 EUR 0,30 EUR
14.15. Elektroniskais komplekts (parastā krotālija, elektroniskā krotālija)steidzami (vienas darbdienas laikā), Komplekts 8,01 EUR 1,68 EUR 9,69 EUR
14.16. Parastās krotālijas atjaunošana,normatīvajos aktos noteiktajā termiņā Gabali 0,65 EUR 0,14 EUR 0,79 EUR
14.17. Elektroniskās krotālijas atjaunošana, steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 6,62 EUR 1,39 EUR 8,01 EUR
14.18. Parastā saite uz vēzīša (pasūtījums no 100 gab.) Gabali 0,96 EUR 0,20 EUR 1,16 EUR
15. Cūku identifikācijas līdzekļu sagatavošana un izsniegšana
15.1. Mazās parastās krotālijas,normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar novietnes numuru) Gabali 0,27 EUR 0,06 EUR 0,33 EUR
15.2. Mazās parastās krotālijas,steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 1,13 EUR 0,24 EUR 1,37 EUR
15.3. Lielās parastās krotālijas,normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar novietnes numuru) Gabali 0,51 EUR 0,11 EUR 0,62 EUR
15.4. Lielās parastās krotālijas, steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 1,57 EUR 0,33 EUR 1,90 EUR
15.5. Apaļās parastās krotālijas, normatīvajos aktos noteiktajā termiņā (ar novietnes numuru) Gabali 0,42 EUR 0,09 EUR 0,51 EUR
15.6. Apaļās parastās krotālijas, steidzami (vienas darbdienas laikā) Gabali 1,47 EUR 0,31 EUR 1,78 EUR
16. Citu sugu dzīvnieku identifikācijas līdzekļu sagatavošana un izsniegšana
16.1. Apdrukātas mazās parastās krotālijas Gabali 0,95 EUR 0,20 EUR 1,15 EUR
16.2. Apdrukātas lielās parastās krotālijas Gabali 1,55 EUR 0,33 EUR 1,88 EUR
16.3. Injicējams transponders (mikročips) ar valsts kodu vai bez tā Gabali 7,75 EUR 1,63 EUR 9,38 EUR
16.4. Neapdrukātas mazās parastās krotālijas Gabali 0,93 EUR 0,20 EUR 1,13 EUR
16.5. Neapdrukātas lielās parastās krotālijas Gabali 1,06 EUR 0,22 EUR 1,28 EUR
17. Dzīvnieku identifikācijas līdzekļi DNS, TSU vai TST analīžu noņemšanai
17.1. DNS komplekts ar apzīmēšanas aktu (viena parastā krotālija un viena ar audu parauga noņemšanas kapsulu) Komplekts 5,73 EUR 1,20 EUR 6,93 EUR
17.2. DNS komplekts bez apzīmēšanas akta (viena parastā krotālija un viena ar audu parauga noņemšanas kapsulu) Komplekts 5,58 EUR 1,17 EUR 6,75 EUR
17.3. DNS komplekts ar apzīmēšanas aktu (abas krotālijas ar audu paraugu noņemšanas kapsulām) Komplekts 6,05 EUR 1,27 EUR 7,32 EUR
17.4. DNS komplekts bez apzīmēšanas akta (abas krotālijas ar audu paraugu noņemšanas kapsulām) Komplekts 5,92 EUR 1,24 EUR 7,16 EUR
17.5. TSU krotālijas audu parauga noņemšanai (ar šķidrumu) ar unikālu numuru (minimālais daudzums 50 gab.) Gabali 2,22 EUR 0,47 EUR 2,69 EUR
17.6. TST krotālijas audu parauga noņemšanai ar dzīvnieka identifikācijas numuru (minimālais daudzums 50 gab.) Gabali 2,47 EUR 0,52 EUR 2,99 EUR
17.7. DNS parastā mazā vai apaļā krotālija jau apzīmētam dzīvniekam (papildu identifikācijas līdzeklis) Gabali 4,06 EUR 0,85 EUR 4,91 EUR
18. Stangas dzīvnieku identifikācijas līdzekļu (krotāliju) ielikšanai un citas preces
18.1. Krotāliju ieliekamās stangas Gabali 25,11 EUR 5,27 EUR 30,38 EUR
18.2. Krotāliju zīmulis Gabali 4,91 EUR 1,03 EUR 5,94 EUR
18.3. Cūku krotāliju ieliekamā pistole Gabali 75,97 EUR 15,95 EUR 91,92 EUR
18.4. Stangas TWIN krotāliju ielikšanai Gabali 23,23 EUR 4,88 EUR 28,11 EUR
18.5. Mini Loop krotāliju ieliekamās stangas Gabali 27,23 EUR 5,72 EUR 32,95 EUR
18.6. Stangas TSU krotāliju ielikšanai Gabali 75,97 EUR 15,95 EUR 91,92 EUR
18.7. Bīstamam sunim paredzētas kakla Siksnas ar atšķirības lenti un identifikācijas numuru izgatavošana Gabali 46,67 EUR 9,80 EUR 56,47 EUR
18.8. Dažādu krāsu lielie plastikāta riņķi Selection washer vai to analogs, ieliekami kopā ar krotāliju, ja ir nepieciešams šķirot pēc krāsām Gabali 11,97 EUR 2,51 EUR 14,48 EUR
18.9. Dažādu krāsu mazie plastikāta riņķi Selection washer vai to analogs, ieliekami kopā ar krotāliju, ja nav nepieciešams šķirot pēc krāsām Gabali 11,19 EUR 2,35 EUR 13,54 EUR
18.10. Krotāliju stangu adata Gabali 3,96 EUR 0,83 EUR 4,79 EUR
18.11. Stangas TST krotāliju ielikšanai Gabali 25,97 EUR 5,45 EUR 31,42 EUR
19. Elektronisko identifikatoru nolasītāji
19.1. Elektronisko krotāliju nolasītājs RS420 vai analogs Gabali 819,81 EUR 172,16 EUR 991,97 EUR
19.2. Elektronisko krotāliju un mikročipu nolasītājs Livestock Pocket Reader (LPR) vai analogs Gabali 181,82 EUR 38,18 EUR 220,00 EUR
19.3. GPR+ universāls mikročipu nolasītājs vai analogs Gabali 410,01 EUR 86,10 EUR 496,11 EUR
19.4. Mikročipu nolasītājs Handheld reader Are H9 vai analogs Gabali 329,91 EUR 69,28 EUR 399,19 EUR
19.5. Mikročipu nolasītājs Handheld reader Are H3 vai analogs Gabali 225,91 EUR 47,44 EUR 273,35 EUR
19.6. Mikročipu nolasītājs Handheld reader Are H5 vai analogs Gabali 719,71 EUR 151,14 EUR 870,85 EUR
20. Izziņu sagatavošana
20.1. Izziņa no datubāzes par dzīvnieku, ganāmpulku un novietņu reģistru (14 dienu laikā) Gabali 9,97 EUR 0,00 EUR 9,97 EUR
20.2. Izziņa, kas sagatavota individuāli pēc personas pieprasījuma (14 dienu laikā) Gabali 19,47 EUR 0,00 EUR 19,47 EUR
20.3. Datu sagatavošana no datubāzes un nosūtīšana uz e-pastu vai iekopēšana datu nesējos1 Stunda 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
21. Citi pakalpojumi
21.1. Šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizācijas reģistrācija Gabali 24,44 EUR 0,00 EUR 24,44 EUR
21.2. Tādas šķirnes lauksaimniecības dzīvnieku audzētāju biedrības un krustojuma cūku audzētāju organizācijas un šķirnes mājas (istabas) dzīvnieku organizācijas atzīšana, kas īsteno vietējo šķirņu mājas (istabas) dzīvnieku audzēšanas programmu Gabali 95,40 EUR 0,00 EUR 95,40 EUR
21.3. Sertifikāta izsniegšana lauksaimniecības dzīvnieku pārraudzības, vērtēšanas, mākslīgās apsēklošanas un olšūnu un embriju transplantācijas darbam, tostarp atkārtoti Gabali 32,00 EUR 0,00 EUR 32,00 EUR
21.4. Komercķīlas atzīmes reģistrācija vai dzēšana Vienība 5,00 EUR 0,00 EUR 5,00 EUR
21.5. Attālinātās mācības, semināri, lekcijas Stunda 5,33 EUR 1,12 EUR 6,45 EUR
Normatīvie akti: