Cenrādis:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūras maksas pakalpojumu cenrādis
Organizācija:
Valsts tehniskās uzraudzības aģentūra
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašuma tiesību nostiprināšana (pirmreizēja reģistrācija valsts informācijas sistēmā) Vienība 14,53 EUR 0,00 EUR 14,53 EUR
2. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta reģistrācijas dokumentu izvērtēšana Vienība 9,80 EUR 0,00 EUR 9,80 EUR
3. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta, tā īpašnieka vai turētāja datu izmaiņas valsts informācijas sistēmā Izmaiņa 16,64 EUR 0,00 EUR 16,64 EUR
4. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta īpašnieka vai turētāja maiņa Izmaiņa 13,43 EUR 0,00 EUR 13,43 EUR
5. Reģistrēta valsts informācijas sistēmas lietotāja atsavināšanas vai pilnvarojuma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā Izmaiņa 1,50 EUR 0,00 EUR 1,50 EUR
6. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta noņemšana no uzskaites Vienība 4,00 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR
7. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta tehnisko datu salīdzināšana Vienība 12,60 EUR 0,00 EUR 12,60 EUR
8. Numurēta agregāta īpašnieka maiņa Izmaiņa 10,67 EUR 0,00 EUR 10,67 EUR
9. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīme Vienība 21,40 EUR 0,00 EUR 21,40 EUR
10. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes izvēle Vienība 60,00 EUR 0,00 EUR 60,00 EUR
11. Traktortehnikas vai tās piekabes individuālās valsts reģistrācijas numura zīmes izgatavošana pēc pasūtījuma un izsniegšana klientam Vienība 569,15 EUR 0,00 EUR 569,15 EUR
12. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana Numurs 95,00 EUR 0,00 EUR 95,00 EUR
13. Traktortehnikas, tās piekabes vai speciālās traktortehnikas bojātas valsts reģistrācijas numura zīmes atjaunošana pēc individuāla pasūtījuma Numurs 150,00 EUR 0,00 EUR 150,00 EUR
14. Traktortehnikas vai tās piekabes valsts reģistrācijas numura zīmes glabāšana līdz 12 mēnešiem Vienība 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
15. Traktortehnikas vai tās piekabes īpašuma tiesību datu ievadīšana un apstrāde valsts informācijas sistēmā un traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības izsniegšana Vienība 13,94 EUR 0,00 EUR 13,94 EUR
16. Izziņas izdruka no valsts informācijas sistēmas par īpašuma tiesību iegūšanu vai maiņu uz maināmo velkamo iekārtu vai maināmo tehnoloģisko agregātu Izdruka 1,98 EUR 0,00 EUR 1,98 EUR
17. Pirmās kategorijas pārbūves atzinums Vienība 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
18. Traktora vai lauksaimniecības pašgājējmašīnas valsts tehniskā apskate Vienība 23,49 EUR 0,00 EUR 23,49 EUR
19. Traktora vai lauksaimniecības pašgājējmašīnas atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 13,00 EUR 0,00 EUR 13,00 EUR
20. Piekabes valsts tehniskā apskate Vienība 17,48 EUR 0,00 EUR 17,48 EUR
21. Piekabes atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 8,50 EUR 0,00 EUR 8,50 EUR
22. Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) valsts tehniskā apskate Vienība 34,92 EUR 0,00 EUR 34,92 EUR
23. Traktortehnikas (izņemot traktora un lauksaimniecības pašgājējmašīnas) atkārtota valsts tehniskā apskate Vienība 21,75 EUR 0,00 EUR 21,75 EUR
24. Izbraukums uz klienta noteikto adresi pakalpojumu nodrošināšanai, izņemot cenrāža 66. punktā norādīto pakalpojumu Izsaukums 30,00 EUR 0,00 EUR 30,00 EUR
25. Izbraukums uz noteikto valsts tehniskās apskates vietu Persona 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
26. Valsts tehniskās apskates uzlīme vai talons Vienība 3,50 EUR 0,00 EUR 3,50 EUR
27. Atļauja piedalīties ceļu satiksmē Atļauja 2,85 EUR 0,00 EUR 2,85 EUR
28. Traktortehnikas vadītāju un instruktoru teorētiskais eksāmens Persona 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
29. Traktortehnikas vadīšanas eksāmens Persona 35,00 EUR 0,00 EUR 35,00 EUR
30. Traktora un tā piekabes nodrošinājums TR1 vai TR2 kategorijas iegūšanai līdz 40 minūtēm (vienai kategorijai) Persona 50,00 EUR 0,00 EUR 50,00 EUR
31. Ārvalstīs iegūto teorētisko zināšanu un vadīšanas iemaņu atbilstības izvērtēšana Persona 120,00 EUR 0,00 EUR 120,00 EUR
32. Traktortehnikas vadītāja apliecības noformēšana un izsniegšana Apliecība 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
33. Traktortehnikas braukšanas mācību atļaujas noformēšana un izsniegšana Atļauja 8,00 EUR 0,00 EUR 8,00 EUR
34. Traktortehnikas, tās piekabes vai traktortehnikas vadītāja viena nederīgā dokumenta vai numura zīmes atjaunošana vai maiņa Izmaiņa 15,33 EUR 0,00 EUR 15,33 EUR
35. Traktortehnikas vadītāja datu pirmreizējā ievadīšana vai datu maiņa valsts informācijas sistēmā Izmaiņa 8,40 EUR 0,00 EUR 8,40 EUR
36. Identifikācijas numura iekalšana traktortehnikai, tās piekabei, maināmajai velkamajai iekārtai vai tehnoloģiskajam agregātam Numurs 14,00 EUR 0,00 EUR 14,00 EUR
37. Traktortehnikas praktiskās apmācības instruktoru sagatavošanas programmas apguve Persona 224,81 EUR 0,00 EUR 224,81 EUR
38. Traktortehnikas vadītāju sagatavošanas praktiskās apmācības instruktoru eksaminācija Persona 6,40 EUR 0,00 EUR 6,40 EUR
39. Apliecības izsniegšana praktiskās apmācības instruktoram traktortehnikas vadītāju apmācībai Apliecība 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
40. Apliecības dublikāta izsniegšana praktiskās apmācības instruktoram traktortehnikas vadītāju apmācībai Apliecība 7,11 EUR 0,00 EUR 7,11 EUR
41. Traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta komercķīlas vai aizlieguma atzīmes uzlikšana vai noņemšana valsts informācijas sistēmā Liegums 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
42. Tirdzniecības numura zīmes un apliecības izsniegšana Komplekts 25,00 EUR 0,00 EUR 25,00 EUR
43. Traktortehnikas vai tās piekabes tranzīta valsts reģistrācijas numura zīmes un apliecības izsniegšana Komplekts 21,60 EUR 0,00 EUR 21,60 EUR
44. Tranzīta numura zīmes termiņa pagarināšana un apliecības izsniegšana Apliecība 10,80 EUR 0,00 EUR 10,80 EUR
45. Mācību kartes izsniegšana izglītības iestādei vai komersantam, kurš nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Atļauja 280,40 EUR 0,00 EUR 280,40 EUR
46. Mācību kartes dublikāta izsniegšana izglītības iestādei vai komersantam Atļauja 99,60 EUR 0,00 EUR 99,60 EUR
47. Mācību grupas reģistrācija izglītības iestādei vai komersantam, kurš nodrošina traktortehnikas vadītāju apmācību Grupa 52,68 EUR 0,00 EUR 52,68 EUR
48. Traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstības pārbaude Pārbaude 53,68 EUR 0,00 EUR 53,68 EUR
49. Izmaiņas traktortehnikas vadītāju mācību materiālās bāzes atbilstībā Izmaiņa 55,00 EUR 0,00 EUR 55,00 EUR
50. Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības noformēšana un izsniegšana Apliecība 42,69 EUR 0,00 EUR 42,69 EUR
51. Traktortehnikas tirdzniecības vietas reģistrācijas apliecības dublikāta noformēšana un izsniegšana Apliecība 24,48 EUR 0,00 EUR 24,48 EUR
52. Rēķina–uzziņas veidlapu komplekts (10 gab.) Komplekts 18,00 EUR 0,00 EUR 18,00 EUR
53. Reģistrēta sistēmas lietotāja izziņas izdruka ar informāciju no Lauku atbalsta dienesta elektroniskās pieteikšanās sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu Izziņa 4,00 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR
54. Reģistrēta sistēmas lietotāja informācijas iegūšana no valsts informācijas sistēmas par traktortehnikas vai tās piekabes, vai maināmās velkamās iekārtas, vai maināmā tehnoloģiskā agregāta vienu vienību, ja lietotājs vienlaikus neuzliek atsavināšanas Vienība 1,00 EUR 0,00 EUR 1,00 EUR
55. Manuāli sagatavota izziņa no valsts informācijas sistēmas vai aģentūras arhīva Izziņa 15,00 EUR 0,00 EUR 15,00 EUR
56. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (līdz 20 000 ierakstu) Pārskats 50,33 EUR 0,00 EUR 50,33 EUR
57. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (20 001–50 000 ierakstu) Pārskats 163,75 EUR 0,00 EUR 163,75 EUR
58. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (50 001–100 000 ierakstu) Pārskats 363,75 EUR 0,00 EUR 363,75 EUR
59. Pārskats no valsts informācijas sistēmas par traktortehniku vai tās piekabi, vai maināmo velkamo iekārtu, vai maināmo tehnoloģisko agregātu (100 001 ieraksts un vairāk) Pārskats 466,00 EUR 0,00 EUR 466,00 EUR
60. Dūmgāzu mērījumu iekārtas vai dīzeļmotora sprauslu regulēšanas stenda iznomāšana (līdz 24 st.) Vienība 58,79 EUR 12,35 EUR 71,14 EUR
61. Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu Vienība 58,79 EUR 12,35 EUR 71,14 EUR
62. Traktortehnikas motora jaudas mērījums, izmantojot slogošanas iekārtu, vienā adresē vairāk nekā vienai traktortehnikas vienībai Vienība 47,03 EUR 9,88 EUR 56,91 EUR
63. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sagatavotības pārbaude Vienība 31,41 EUR 6,60 EUR 38,01 EUR
64. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas tehniskā pārbaude Vienība 41,32 EUR 8,68 EUR 50,00 EUR
65. Augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas sprauslas caurplūdes pārbaude Sprausla 0,83 EUR 0,17 EUR 1,00 EUR
66. Izbraukums uz klienta norādīto adresi augu aizsardzības līdzekļu lietošanas iekārtas pārbaudei Izbraukums 45,00 EUR 9,45 EUR 54,45 EUR
67. Transporta nodrošinājums valsts funkciju izpildei Kilometrs 0,85 EUR 0,00 EUR 0,85 EUR
68. Norēķinu nodrošinājums valsts funkciju izpildei Pakalpojums 0,95 EUR 0,00 EUR 0,95 EUR
69. Transporta nodrošinājums cenrāža 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 71., 82., 83. un 84. punktā norādīto maksas pakalpojumu sniegšanai Kilometrs 0,83 EUR 0,17 EUR 1,00 EUR
70. Norēķinu nodrošinājums cenrāža 60., 61., 62., 63., 64., 65., 66., 71., 81., 82., 83., 84., 85., 86., 87., 88., 89. un 90. punktā norādīto maksas pakalpojumu sniegšanai Pakalpojums 0,95 EUR 0,20 EUR 1,15 EUR
71. Traktortehnikas vai tās piekabes reģistrācijas apliecības, vai traktortehnikas vadītāja apliecības, vai traktortehnikas valsts reģistrācijas numura zīmes nosūtīšana pēc klienta pieprasījuma, izmantojot kurjera pakalpojumu Pasta sūtījums 5,79 EUR 1,22 EUR 7,01 EUR
72. Vienas valsts funkcijas pakalpojuma sniegšana vienam klientam steidzamības kārtā (divu darbdienu laikā) Pakalpojums 100,00 EUR 0,00 EUR 100,00 EUR
73. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate Persona 4,00 EUR 0,00 EUR 4,00 EUR
74. Muzeju ekspozīciju un izstāžu apskate ģimenēm (2 pieaugušie un vismaz 2 bērni) Ģimene 6,00 EUR 0,00 EUR 6,00 EUR
75. Izglītojošas lekcijas, konsultācijas vai gida pakalpojumi grupām līdz 10 cilvēkiem Grupa 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
76. Gida pakalpojumi apmeklētājiem grupā, kurā ir vairāk par 10 cilvēkiem (par katru nākamo apmeklētāju virs 10 cilvēkiem) Persona 0,50 EUR 0,00 EUR 0,50 EUR
77. Tematiskā pasākuma vadīšana Pasākums 40,00 EUR 0,00 EUR 40,00 EUR
78. Muzeja krājumu – 1920.–1940. gadā radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām Kadrs 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
79. Muzeja krājumu – pēc 1941. gada radītu fotonegatīvu – izmantošana publikācijām Kadrs 10,00 EUR 0,00 EUR 10,00 EUR
80. Muzeja krājumu – dokumentu, kartogrāfijas materiālu un iespieddarbu – izmantošana publikācijām Muzeja priekšmets 20,00 EUR 0,00 EUR 20,00 EUR
81. Muzeja ekspozīcijas izmantošana profesionālai filmēšanai un fotografēšanai Muzeja priekšmets 10,00 EUR 2,10 EUR 12,10 EUR
82. Muzeja krājumu – lielgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 st.) Vienība 578,51 EUR 121,49 EUR 700,00 EUR
83. Muzeja krājumu – mazgabarīta priekšmeta – noma uz vienu dienu (līdz 12 st.) Vienība 148,76 EUR 31,24 EUR 180,00 EUR
84. Muzeja krājumu priekšmetu, izņemot cenrāža 82. un 83. punktā minēto priekšmetu, noma uz laiku līdz septiņām dienām Vienība 10,00 EUR 2,10 EUR 12,10 EUR
85. Muzeja telpu noma (līdz 6 st.) Pasākums 123,97 EUR 26,03 EUR 150,00 EUR
86. Muzeja telpu noma (no 7 līdz 24 st.) Pasākums 247,93 EUR 52,07 EUR 300,00 EUR
87. Muzeja teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (no 7 līdz 24 st.) Pasākums 161,16 EUR 33,84 EUR 195,00 EUR
88. Muzeja noteiktas teritorijas noma kultūras un kultūrizglītības pasākumiem (līdz 6 st.) Pasākums 41,32 EUR 8,68 EUR 50,00 EUR
89. Muzeja teritorijas noma komercdarbībai un reklāmai (2 x 2 metri) Pasākums 4,13 EUR 0,87 EUR 5,00 EUR
90. Telpu noma (nakšņošana) Kvadrātmetrs 3,22 EUR 0,68 EUR 3,90 EUR
91. Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas ekspluatācijas vai testa sistēmas tehniskā pieslēguma izveidošana un konfigurēšana (līdz 2 starpsistēmu lietotājiem) Pieslēgums 304,92 EUR 0,00 EUR 304,92 EUR
92. Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas lietotāju izveide Lietotājs 10,49 EUR 0,00 EUR 10,49 EUR
93. Valsts informācijas sistēmas ekspluatācijas vai testa sistēmas esošā lietotāja rekvizītu atjaunošana Lietotājs 8,87 EUR 0,00 EUR 8,87 EUR
94. Valsts informācijas sistēmas pieejamo datu apjoma vai konfigurācijas izmaiņas klientam, kas izmanto starpsistēmu datu apmaiņas saskarni Pieslēgums 124,03 EUR 0,00 EUR 124,03 EUR
95. Valsts informācijas sistēmas starpsistēmu datu apmaiņas abonēšana (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita) Mēnesis 240,00 EUR 0,00 EUR 240,00 EUR
96. Valsts informācijas sistēmas testa sistēmas abonēšana vienai saskarnei (neatkarīgi no valsts informācijas sistēmā apstrādāto ierakstu skaita) Mēnesis 60,50 EUR 0,00 EUR 60,50 EUR
97. Programmatūras izstrāde, ja datu apstrādei valsts informācijas sistēmā nepieciešams izmantot īpašas datu nodošanas un sagatavošanas metodes vai atlases kritērijus Cilvēkstunda 54,45 EUR 0,00 EUR 54,45 EUR
98. 024L Atzīme par VTUA reģistrētas traktortehnikas, piekabes, agregāta nodošanu īpašumā (nav noņemta no uzskaites) Vienība 20,64 EUR 0,00 EUR 20,64 EUR
99. 024Q Iesniegums traktortehnikas reģistrācijai ieguvēja īpašumā (saņemt klientu apkalpošanas vietā) Vienība 37,17 EUR 0,00 EUR 37,17 EUR
100. 024U Iesniegums traktortehnikas reģistrācijai ieguvēja īpašumā (saņemt ar piegādi) Vienība 44,18 EUR 0,00 EUR 44,18 EUR
Normatīvie akti: