Cenrādis:
Valsts nodeva par reģistrāciju Profesionālo operatoru oficiālajā reģistrā
Organizācija:
Valsts augu aizsardzības dienests
Nr. Pozīcijas nosaukums Mērvienība Cena bez PVN PVN Cena ar PVN
1. Iesnieguma izvērtēšana personas reģistrācijai fitosanitārajai kontrolei pakļauto augu un augu produktu apritē iesais­tīto personu reģistrā Dokuments par vienu personu 7,11 EUR 0,00 EUR 7,11 EUR
Normatīvie akti: