Psihologa reģistrācija
Izvēlētā organizācija: Izglītības kvalitātes valsts dienests
Īss apraksts:
Lai psihologs būtu tiesīgs veikt profesionālo darbību, viņam jābūt reģistrētam publiskajā Psihologu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Psiholgu reģistrā var reģistrēt personas, kuras ieguvušas augstākās izglītības diplomu par akreditētas bakalaura studiju programmas un akreditētas maģistra studiju programmas psiholoģijā apguvi vismaz 200 kredītpunktu apjomā (vismaz vienai no šīm programmām jābūt profesionālajai studiju programmai).
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Termiņš:
Lēmums par reģistrāciju tiek pieņemts mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Dokumentu iesniegšana psihologa reģistrācijai
Lai psihologs tiktu reģistrēts Psihologu reģistrā Izglītības kvalitātes valsts dienestā jāiesniedz šādi dokumenti:
iesniegums (adresēts Psihologu sertifikācijas padomei);
izglītību apliecinošo dokumentu kopijas.
Sīkāka informācija pa tālr.+371 67367200 vai +371 26628855,
e-pasts: psihologupadome@ikvd.gov.lv

Valsts nodeva par psihologa reģistrēšanu reģistrā ir 10 euro.
Valsts nodeva iemaksājama Izglītības kvalitātes valsts dienesta kontā (Reģ. Nr.90001259032, Valsts kase TRELLV22,  LV03TREL1060150929900) pirms personas (psihologa) reģistrēšanas reģistrā.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Izglītības kvalitātes valsts dienesta E-adrese
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Dokumentu nosūtīšana pa pastu
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Informācijas pārbaude
Psihologu sertifikācijas padome pirms lēmuma pieņemšanas pieprasa un iegūst ziņas no kompetentajām institūcijām, amatpersonām, tai skaitā Sodu reģistra un Iedzīvotāju reģistra, izmeklēšanas iestādēm, prokuratūras, tiesām, lai pārliecinātos, ka uz personu neattiecas Psihologu likuma 6. pantā noteiktie psihologa profesionālās darbības aizliegumi
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Lēmuma pieņemšana par reģistrāciju
Lēmumu par psihologa reģistrāciju pieņem Psihologu sertifikācijas padome
Maksājumi: Skatīt maksājumus
4. solis / Informācijas ievadīšana reģistrā
Triju darbdienu laikā pēc Psihologu sertifikācijas padomes lēmuma pieņemšanas tiek veikts ieraksts Psihologu reģistrā, kas ir Valsts izglītības informācijas sistēmas sastāvdaļa (www.viis.gov.lv)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Citi elektroniski kanāli https://www.viis.gov.lv/registri/psihologi
5. solis / Psihologa reģistrācijas apliecības izsniegšana
Pēc personas pieprasījuma amatpersona 10 darbdienu laikā izsniedz psihologa reģistrācijas apliecību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Izglītības kvalitātes valsts dienesta telpās
Adrese: Smilšu iela 7, Rīga, LV-1050
Tālrunis: +371 67222504
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki