Statistiskās informācijas materiālu sagatavošana
Izvēlētā organizācija: Veselības inspekcija
Īss apraksts:
Pēc personas pieprasījuma tiek sagatavota statistiskā informācija par datiem, kas saistīti ar Ārstniecības iestāžu un Ārstniecības personu un ārstniecības atbalsta personu reģistriem, piemēram, reģistrēto ārstniecības personu skaits konkrētā specialitātē.
Šis ir maksas pakalpojums.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Termiņš:
Informācija tiek sagatavota atbilstoši Iesnieguma likumā minētajā termiņā - t.i. viena mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas
Procesa apraksts
Maksājumi
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jāiesniedz brīvas formas iesniegums
- izmantojot e-pakalpojumu valsts pārvaldes pakalpojumu portālā www.latvija.lv;
- elektroniski, sūtot ar drošu elektronisku parakstu parakstītu pieteikumu uz e-pastu vi@vi.gov.lv ;
- nosūtot pa pastu;
-klātienē, pēc iepriekšēja pieraksta, zvanot pa tālruni 67081600 vai rakstot uz e-pastu vi@vi.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv E- iesniegums Veselības inspekcijai
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši iesniegumā norādītajam informācijas saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene VI centrālais birojs Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts vi@vi.gov.lv
Pasts Centrālais birojs,  Rīgas reģions
Adrese: Klijānu iela 7, Rīga, LV-1012
Tālrunis: 67081600
Fakss: 67819672
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki