Ģeotelpiskie dati par veselības aprūpes resursiem, karšu skatīšanās pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Kartē attēlota informācija par veselības aprūpes resursiem (kopējais ārstu skaits uz 10 000 iedzīvotāju, ambulatoro apmeklējumu skaits uz 1 iedzīvotāju, gultu skaits uz 10 000 iedzīvotāju.

Skatīšanās pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas bez ierobežojumiem, kuras vēlas saņemt informāciju par veselības statistiku.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
Pastāvīgi tiešsaistē Ģeoportālā pieejama informācija par veselības aprūpes resursiem.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma pieprasīšana
Ģeoproduktu pieprasa ar darbību “Atvērt kartes pārlūkā”.
Iesniedzams dokuments
Ģeotelpisko datu skatīšanās pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://geolatvija.lv
2. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma saņemšana
Informācija tiek attēlota kartes pārlūkā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://geolatvija.lv