Ģeotelpiskie dati par mirstību, karšu skatīšanās pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Kartē attēlota informācija par nāves cēloņiem Latvijas statistiskajos reģionos, pilsētās un novados pa vecumu grupām, dzimumiem.
Datu kopā iekļauti šādi nāves cēloņi: ļaundabīgi audzēji, endokrīnās, uztures un vielmaiņas slimības, psihiski un uzvedības traucējumi, asinsrites, nervu, gremošanas, uroģenitālās sistēmas slimības, sirds išēmiskās un cerebrovaskulārās slimības, kā arī ārēji slimību un nāves cēloņi, transporta nelaimes gadījumi, tīšs paškaitējums un vardarbība.
Rādītājs aprēķināts uz 100 000 attiecīgās vecuma grupas un attiecīgā dzimuma iedzīvotāju skaita.

Skatīšanās pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Fiziskas un juridiskas personas bez ierobežojumiem, kuras vēlas saņemt informāciju par veselības statistiku.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
Pastāvīgi tiešsaistē Ģeoportālā pieejama informācija par mirstību.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma pieprasīšana
Ģeoproduktu pieprasa ar darbību “Atvērt kartes pārlūkā”.
Iesniedzams dokuments
Ģeotelpisko datu skatīšanās pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://geolatvija.lv
2. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma saņemšana
Informācija tiek attēlota kartes pārlūkā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://geolatvija.lv