Ģeotelpiskie dati par dažādu slimību izplatību, karšu skatīšanās pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Kartē attēlota informācija par dažādu slimību, slimību grupu (cukura diabēts, ļaundabīgi audzēji, psihiski un uzvedības traucējumi, multiplā skleroze) izplatību Latvijas statistiskajos reģionos, pilsētās un novados pa vecumu grupām, dzimumiem.
Slimības izplatība (prevalence) ir pacientu skaits, kuriem reģistrēta noteikta slimība attiecīgā gada beigās. Rādītājs aprēķināts uz 100 000 attiecīgās vecuma grupas un attiecīgā dzimuma iedzīvotāju skaita.

Skatīšanās pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Fiziskas un juridiskas personas bez ierobežojumiem, kuras vēlas saņemt informāciju par veselības statistiku.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
0
Termiņš:
Pakalpojums pieejams tiešsaistē.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma pieprasīšana
Ģeoproduktu pieprasa ar darbību “Atvērt kartes pārlūkā”.
Iesniedzams dokuments
Ģeotelpisko datu skatīšanās pakalpojums
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://geolatvija.lv
2. solis / Karšu skatīšanās pakalpojuma saņemšana
Informācija tiek attēlota kartes pārlūkā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Cits https://geolatvija.lv