Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistra pakalpojumi
Izvēlētā organizācija: Latvijas Farmaceitu biedrība
Īss apraksts:
Farmaceits un farmaceita asistents, kurš strādā aptiekā obligāti reģistrējas Latvijas Farmaceitu biedrībā.
Latvijas Farmaceitu biedrība veic Farmaceitu un farmaceita asistentu reģistrāciju un nodrošina reģistrētiem farmaceitiem un farmaceitu asistentiem reģistrācijas apliecības un reģistrācijas apliecības-piespraudes izsniegšanu.
Plašāka informācija pieejama Latvijas Farmaceitu biedrības tīmekļvietnē: https://www.farmaceitubiedriba.lv/lv/farmaceitu-un-farmaceita-asistentu-registracija
Saņēmēji:
Fiziska persona
Farmaceiti un farmaceita asistenti.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
1.Lai reģistrētos Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā, personai jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1.1 aizpildīts reģistrācijas iesniegums, iesniegumam jābūt parakstītam un ar datumu;
1.2. pases kopija, uzrādot oriģinālu;
1.3. diploma kopija, uzrādot oriģinālu;
1.4. laulības apliecības kopija (vai cita uzvārdu maiņas apliecinoša dokumenta kopija), uzrādot oriģinālu – ja diplomā uzvārds atšķiras no pašreizējā;
1.5. izziņa no darba vietas (ja strādā vairāk nekā vienā aptiekā, tad jāiesniedz izziņas arī no pārējām aptiekām, kurās pašlaik strādā). Izziņā jābūt norādītam:
- vārdam, uzvārdam;
- personas kodam;
- aptiekas precīzam nosaukumam (atbilstoši licencē uzrādītajam);
- datumam, no kāda laika un kādā amatā strādā;
- izziņas izdošanas datumam, izdevēja parakstam un atšifrējumam;
1.6. darba grāmatiņas kopija, uzrādot oriģinālu (lai arī darba grāmatiņu juridiskā izmantošana ir beigusies, tas ir vienīgais reālais dokuments, kas apliecina profesionālo stāžu; stāžu var apliecināt izziņas no iepriekšējām darba vietām);
1.7. aptiekas licences kopiju, lai varētu precīzi pārliecināties par uzņēmuma un aptiekas nosaukumu;
1.8. valsts valodas prasmes apliecības kopija, uzrādot oriģinālu, ja izglītība iegūta citā - nevis latviešu valodā;
1.9. divas krāsainas fotogrāfijas 3x4 cm;
1.10. 35.57 EUR  (var maksāt ar pārskaitījumu, bet reģistrācija notiks tikai pēc maksājuma saņemšanas).

2. Farmaceitam un farmaceita asistentam ir pienākums, ja ir mainījušās viņa sniegtās ziņas, 15 darbdienu laikā no izmaiņu veikšanas dienas iesniegt Latvijas Farmaceitu biedrībai aizpildītu iesniegumu izmaiņu reģistrācijai.

Pieprasot pakalpojumu klātienē, jāuzrāda personu apliecinošs dokuments (pase vai personas apliecība). Pa e-pastu nosūtītam iesniegumam un  darba devēja izziņai jābūt parakstītiem ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Farmaceitu biedrība
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67280522
Fakss: 67502572
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmumu par reģistrāciju LFB Farmaceitu un farmaceitu asistentu reģistrā, reģistrācijas apliecību un apliecību- piespraudi farmaceits un farmaceita asistents  var saņemt LFB birojā klātienē, uzrādot personas apliecinošo dokumentu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Latvijas Farmaceitu biedrība
Adrese: Pils iela 21, Rīga, LV-1050
Tālrunis: 67280522
Fakss: 67502572
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Maksa
- Farmaceita un farmaceita asistenta reģistrācija  35.57 EUR
- Ikgadējā reģistra uzturēšanas maksa   3.56 EUR
- Izmaiņu reģistrācija   1.42 EUR
Informācija
Maksājumi: Skatīt maksājumus