Profesionālā rehabilitācija
Izvēlētā organizācija: Sociālās integrācijas valsts aģentūra
Īss apraksts:
Profesionālā rehabilitācija ir pasākumu kopums, kas nodrošina profesijas apgūšanu atbilstoši personas funkcionēšanas traucējumu veidam, smaguma pakāpei un iepriekš iegūtās izglītības un kvalifikācijas līmenim. Sociālās integrācijas valsts aģentūras Jūrmalas profesionālajā vidusskolā var iegūt profesionālo kvalifikāciju:
- profesionālās vidējās izglītības programmās,
- arodizglītības programmās,
- profesionālās pamatizglītības programmās;
- profesionālās tālākizglītības programmās;
- profesionālās pilnveides programmās.
Savukārt Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledžā var iegūt pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību.

Informācija par personas datu apstrādi - https://www.siva.gov.lv/lv/informacija-par-personas-datu-apstradi-socialas-rehabilitacijas-pakalpojuma-ietvaros
Saņēmēji:
Fiziska persona
Profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojumu kā profesionālās rehabilitācijas sastāvdaļu var saņemt personas darbspējas vecumā, ja tām ir noteikta invaliditāte, prognozējama invaliditāte, garīga rakstura traucējumi vai ar funkcionāliem traucējumiem.
Termiņš:
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu cilvēks saņem pēc tam, kad pēc profesionālās piemērotības noteikšanas ir saņēmis ieteikumu mācīties kādā no Sociālās integrācijas valsts aģentūras skolām.
Profesionālās rehabilitācijas ilgums ir atkarīgs no cilvēka individuālajām spējām, izglītības jomas, kā arī iegūstamās izglītības un kvalifikācijas līmeņa.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Profesionālās rehabilitācijas pakalpojumu, vispirms ir jāsaņem profesionālās piemērotības noteikšanas pakalpojums. Jāpiesakās:
1) pa tālruni 29249084 vai 29187093
2) pa e-pastu - ppn@siva.gov.lv
3) Aģentūras mājas lapā https://www.siva.gov.lv/lv/profesionalas-piemerotibas-noteiksana.
Jāiesniedz iesniegums un tam pievienotus - ģimenes ārsta izrakstu (U27), norādot saslimšanas (SSK-10) un blakusslimību kodus un atzīme par kontrindikāciju neesamību profesionālās piemērotības noteikšanai, izglītības dokumentu kopijas (uzrādot oriģinālu) un, ja attiecināms, uzvārda (vārda) maiņas apliecinošu kopiju (uzrādot oriģinālu).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē SIVA e-adrese
Klātiene Profesionālās piemērotības noteikšana
Adrese: Slokas iela 61, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 29249084, 29187093
Fakss:
Cita kontaktinformācija: pasts@siva.gov.lv
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Profesionālās rehabilitācijas pakalpojuma saņemšanas laikā persona iegūst nepieciešamās zināšanas, apgūst darbam nepieciešamās prasmes un rehabilitācijas pakalpojumus, lai uzturētu savu veselību. Bez maksas tiek nodrošināta arī izmitināšana dienesta viesnīcā (ja nepieciešams), ēdināšana trīs reizes dienā, transporta pakalpojumi no dienesta viesnīcas līdz pakalpojuma saņemšanas vietai, dažādu speciālistu konsultācijas un atbalsts.
Covid-19 izplatības laikā profesionālās rehabilitācijas pakalpojumi tiek sniegti ievērojot valstī noteiktos drošības pasākumus.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Jūrmalas profesionālā vidusskola
Sociālās integrācijas valsts aģentūras Koledža