Cilvēkiem paredzēto zāļu paraugu testēšana
Izvēlētā organizācija: Zāļu valsts aģentūra
Īss apraksts:
Pēc klienta pieprasījuma Zāļu valsts aģentūra (ZVA) veic zāļu paraugu ekspertīzi, lai pārliecinātos par to kvalitātes atbilstību.
Zāļu parauga kvalitātes kontrole nozīmē tā atbilstības noteikšanu dokumentācijai, ko farmācijas uzņēmums ir iesniedzis reģistrācijai.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
60 dienu laikā pēc paraugu un dokumentācijas saņemšanas
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Jebkura persona var iesniegt Zāļu valsts aģentūrā (ZVA) zāļu paraugus kvalitātes kontrolei ar nosacījumu, ka tā segs izdevumus, kas saistīti ar zāļu paraugu testēšanu (Ministru kabineta noteikumu Nr. 416 "Zāļu izplatīšanas un kvalitātes kontroles kārtība", 110. un 111. punkts).
Zāļu parauga kvalitātes kontrole nozīmē tā atbilstības noteikšanu dokumentācijai, ko farmācijas uzņēmums ir iesniedzis reģistrācijai.
Lai saņemtu pakalpojumu, klientam jāiesniedz ZVA “Zāļu apraugu testēšanas pieprasījums”.
Fiziskai personai, iesniedzot zāļu paraugu kvalitātes kontroles pakalpojuma saņemšanai, jāveic priekšapmaksa un jāpievieno:
• rēķina kopija;
• kredītiestādes apliecināts maksājuma uzdevums vai ar kredītiestādes internetbankas starpniecību veiktā maksājuma izdruka, kas apliecina priekšapmaksas veikšanu;
• ZVA kases čeks, ja norēķins veikts ar maksājumu karti.

Pakalpojumu iespējams pieprasīt klātienē (Klientu apkalpošanas centrā - 11.kabinetā) vai nosūtot nepieciešamo dokumentāciju pa pastu.

ZVA var atteikt veikt kvalitātes kontroli gadījumā, ja zāles nav reģistrētas Latvijā vai ja ZVA Zāļu ekspertīzes laboratorijai nav nepieciešamā aprīkojuma.
Tāpēc pirms paraugu iesniegšanas ir ieteicams sazināties ar ZVA pa e-pastu:  info@zva.gov.lv vai uz e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā ZVA e-adrese
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
NORĒĶINU KĀRTĪBA

Samaksa par šo pakalpojumu noteikta atbilstoši ZVA maksas pakalpojumu cenrādim (turpmāk - Cenrādis):
•Zāļu kvalitātes kontrole (Cenrāža 48.p.)
•Zāļu kvalitātes kontroles analīzes protokola tulkojums un noformēšana angļu valodā (Cenrāža 49.p.)
•Ārstniecības augu drogu kvalitātes kontrole (Cenrāža 50.p.).

Veicot rēķina apmaksu, maksājuma mērķī obligāti jānorāda rēķina numurs un datums.

Rekvizīti
Zāļu valsts aģentūra
Jersikas iela 15, Rīga LV-1003
PVN reģ. Nr. LV90001836181
Valsts kases Rīgas norēķinu centrs
LV24TREL9290579005000
BIC TRELLV 22
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pasts info@zva.gov.lv
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Testēšanas rezultātā ZVA izsniedz testēšanas pārskatu, kas tiek piegādāts atbilstoši pieprasīšanas izvēlei.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija: Klientu apkalpošana 11. kabinets.
Darba laiki
E-pasts info@zva.gov.lv
Pasts Zāļu valsts aģentūra
Adrese: Jersikas iela 15, Rīga, LV-1003
Tālrunis: 67078424
Fakss: 67078428
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki