Lēmums par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanu
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Slimību profilakses un kontroles centrs izskata iesniegumu par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanas nepieciešamību, balstoties un pieejamiem epidemioloģiskajiem datiem, Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, starptautiskajām tiesību normām un vispārējiem tiesību principiem un izdod lēmumu par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanu vai noraidīšanu.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Saņēmēji:
Privāto tiesību Juridiska persona
Juridiskas personas, kas strādā farmaceitiskās darbības jomā
Termiņš:
Lēmums par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 15 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Slimību profilakses un kontroles centrā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu atļauju, Slimību profilakses un kontroles centrā iesniedz pieprasījumu brīvā formā, norādot nosaukumu, reģistrācijas numuru un juridisko adresi, vakcīnas nosaukumu, vakcinācijas kampaņas laiku, kampaņas laikā plānotās aktivitātes, atbildes saņemšanas veidu.

Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi. Iesniedzot dokumentu elektroniski tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Slimību profilakses un konroles centra e-adrese
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Lēmums par vakcinācijas kampaņas apstiprināšanu vai noraidīšanu tiek pieņemts 15 dienu laikā pēc iesnieguma iesniegšanas Slimību profilakses un kontroles centrā.   Lēmumu  var saņemt klātienē, pa pastu vai e-pastā kā elektronisko dokumentu, atbilstoši iesniegumā norādītajam saņemšanas veidam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus