Praktiskā nodarbība epidemioloģiskajā, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomā.
Izvēlētā organizācija: Slimību profilakses un kontroles centrs
Īss apraksts:
Praktiskās nodarbības ir Slimību profilakses un kontroles centra darbinieku vadītas praktiskās nodarbības epidemioloģiskās, sabiedrības veselības un veselības statistikas jomās, ar mērķi nostiprināt mācību procesā iegūtās teorētiskās zināšanas un apgūt praktiskās iemaņas, kas nepieciešamas attiecīgās jomas speciālistiem.
Saņēmēji:
Publisko tiesību Juridiska persona
Augstākās izglītības iestādes.
Termiņš:
15 dienas. Praktiskā nodarbība saskaņā ar sadarbības līgumu.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, izglītības iestāde iesniedz Slimību profilakses un kontroles centram adresētu pieprasījumu brīvā formā, norādot iestādes nosaukumu, reģistrācijas numuru, juridisko adresi, kā arī studentu praktiskās nodarbības nosacījumus: mērķa auditoriju, studentu skaitu, praktiskās nodarbības tēmu, laika periodu, vietu, stundu apjomu un citu nepieciešamo mācību procesa nodrošināšanai nepieciešamo informāciju. Pakalpojuma saņemšanai izglītības iestāde var iesniegt arī aizpildītu iesnieguma parauga formu.

Iesniegumu iespējams iesniegt klātienē, nosūtīt pa pastu vai elektroniski uz iestādes oficiālo e-pasta adresi. Iesniedzot dokumentu elektroniski, tam jābūt parakstītam ar drošu elektronisko parakstu, pievienojot laika zīmogu.

Maksa tiek noteikta saskaņā ar Slimību profilakses un kontroles centra maksas pakalpojumu cenrāža 3.punktu. Saite uz cenrādi: https://likumi.lv/doc.php?id=259612
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Slimību profilakses un konroles centra e-adrese
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Pasts
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
2. solis / Pakalpojuma apstrāde
Ja puses vienojas par studentu praktiskās nodarbības nodrošināšanas iespējamību, tiek slēgts sadarbības līgums starp attiecīgo augstākās izglītības iestādi un Slimību profilakses un kontroles centru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Praktiskā nodarbība tiek nodrošināta klātienē Slimību profilakses un kontroles centrā atbilstoši sadarbības līguma starp attiecīgo augstākās izglītības iestādi un Slimību profilakses un kontroles centru nosacījumiem.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Klātiene
Adrese: Duntes iela 22 k-5, Rīga, LV-1005
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki