Saņemtās Darbnespējas lapas
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Šī pakalpojuma ietvaros iedzīvotājs var apskatīt informāciju par visām savām darbnespējas lapām (sagatavotajām, atvērtajām, anulētajām un slēgtajām), kas ir reģistrētas vienotajā veselības nozares elektroniskajā informācijas sistēmā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Var saņemt tūlīt.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Portālā www.latvija.lv izvēlas e-pakalpojumu "Saņemtās Darbnespējas lapas", autentificējas ar eID vai e-paraksta viedkarti, vai internetbankas autentifikācijas līdzekļiem, iepazīstas ar e-pakalpojuma lietošanas noteikumiem un tos jāapstiprina.

Ja darba devējs vēlas pārliecināties par e-darbnespējas lapas atvēršanas faktu, pēc pacienta pieprasījuma ārsts vai pacients pats var nosūtīt šo informāciju uz darba devēja e-pastu, autorizējoties E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Saņemtās Darbnespējas lapas
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc datu pieprasījuma veiksmīgas apstrādes, tiek atvērta e-pakalpojuma rezultāta ekrānforma.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums Latvija.lv Saņemtās Darbnespējas lapas