Eiropas veselības apdrošināšanas karte un aizvietojošais sertifikāts
Izvēlētā organizācija: Nacionālais veselības dienests
Īss apraksts:
Eiropas veselības apdrošināšanas karte (EVAK) ir dokuments, kas apliecina personas tiesības saņemt neatliekamo un nepieciešamo veselības aprūpi, īslaicīgi uzturoties citā Eiropas Savienības, Eiropas Ekonomikas zonas (Islande, Norvēģija, Lihtenšteina) dalībvalstī vai Šveicē.

Uzrādot EVAK, veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši nosacījumiem, kādi ir noteikti pakalpojuma saņemšanas valsts tiesību aktos.

EVAK aizvietojošo sertifikāts (EVAK AS) tiek izsniegts, ja, saņemot veselības aprūpes pakalpojumu, persona nevar uzrādīt EVAK.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Latvijā sociāli apdrošināta persona,  kurai ir tiesības saņemt Latvijas valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus.
Termiņš:
EVAK un EVAK AS izsniedz pieteikuma saņemšanas dienā, nesagatavojot lēmumu, ja ir iespējams konstatēt personas tiesības saņemt valsts apmaksātus veselības aprūpes pakalpojumus. Ja nav iespējams konstatēt šīs tiesības, lēmums tiek pieņemts 30 dienu laikā no pieteikuma saņemšanas dienas.

Paziņojums

Lēmuma pieņemšanas termiņš var tikt pagarināts objektīvu iemeslu dēļ atbilstoši Administratīvā procesa likumā noteiktajam.

Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu EVAK vai EVAK AS, jāiesniedz pieteikums Nacionālajam veselības dienestam.

Pieteikt EVAK iespējams arī valsts E-veselības portālā www.eveseliba.gov.lv vai portālā www.latvija.lv. Savukārt, piesakot EVAK e-pastā, pieteikumu nepieciešams parakstīt ar drošu elektronisko parakstu (e-parakstu).

Normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos pieteikumam pievieno lēmuma pieņemšanai nepieciešamos dokumentus. EVAK pieteikšanu (un saņemšanu) var veikt tikai personīgi vai personas likumiskais (vecāki, aizbildņi, aizgādņi) vai pilnvarotais pārstāvis, uzrādot pilnvarojumu apliecinošu dokumentu.
Iesniedzams dokuments
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Centrālais birojs - EVAK
Kurzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Vidzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
Pasts
Centrālais birojs
Kurzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Vidzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Iedzīvotājs izvēlas EVAK saņemšanas vietu un saņem pieteikto pakalpojumu.

EVAK AS tiek nosūtīts ārstniecības iestādei, kurā cilvēks saņēmis veselības aprūpes pakalpojumu.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene
Centrālais birojs - EVAK
Kurzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Vidzemes nodaļa
Zemgales nodaļa
Pasts
Centrālais birojs
Kurzemes nodaļa
Latgales nodaļa
Vidzemes nodaļa
Zemgales nodaļa