Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem psiholoģiskā konsultēšana
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojuma mērķis ir izvērtēt bērnu kognitīvās spējas, emocionālo sfēru un, balstoties uz novērtējumu, veicināt bērnu emociju regulācijas, vadīšanas iemaņas, attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, kā arī veicināt sociālo iekļaušanos bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem.
Vaučers nozīmē, ka klients pats var izvēlēties psihologu ar nosacījumu, ka psihologs atbilst Psihologu likumā noteiktajām prasībām un ir reģistrēts Psihologu reģistrā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērni  ar funkcionāliem traucējumiem/īpašām vajadzībām, t.sk., ģenētiskām saslimšanām (piem., autisms). Vecāki bērniem ar funkcionāliem traucējumiem

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu personai:
1. jābūt deklarējušai savu pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams sociālais pakalpojums.
Termiņš:
Ne vairāk kā par 10 konsultācijām vienam klientam.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Sociālo pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā.
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.

Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
arī izmantojot e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
Telefons
25770080
67105048; 80005055;
2. solis / Apmaksas solis
Rīgas Sociālais dienests maksā par psihologa pakalpojumu 30,00 EUR par vienu konsultāciju un ne vairāk kā par 10 konsultācijām vienam klientam. (Ja psihologa konsultācija maksā vairāk par 30,00 EUR, starpību sedz klients no saviem līdzekļiem).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pēc visu dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā Rīgas Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nodibinājums „Baltijas Sociālais Palīdzības fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 27 - 9, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 29102920
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Kontaktpersona - Ilze Reinfelde, 29102920