Bērnu ar funkcionāliem traucējumiem psiholoģiskā konsultēšana - vaučers
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Pakalpojuma mērķis ir izvērtēt bērnu kognitīvās spējas, emocionālo sfēru un, balstoties uz novērtējumu, veicināt bērnu emociju regulācijas, vadīšanas iemaņas, attīstīt saskarsmes un komunikācijas prasmes, kā arī veicināt sociālo iekļaušanos bērniem ar kustību un attīstības traucējumiem.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Rīgas valstspilsētas pašvaldības bērni  ar funkcionāliem traucējumiem/īpašām vajadzībām, t.sk., ģenētiskām saslimšanām (piem., autisms). Vecāki bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Lai saņemtu sociālo pakalpojumu personai:
1. jābūt deklarējušai savu pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams sociālais pakalpojums.
Termiņš:
Konsultāciju skaits katrā gadījumā tiek noteikts individuāli, balstoties uz klienta vajadzībām, līdz 10 konsultācijām gadā vienam klientam, vienas konsultācijas ilgums 45 minūtes (papildus 10 konsultācijas var tikt piešķirtas, pamatojoties uz psihologa sniegto pārskatu par pakalpojuma turpināšanas nepieciešamību)*.
*Atkarībā no epidemioloģiskās situācijas valstī, konsultācijas var tikt sniegtas attālināti.
Konsultēšana notiek vienu/divas reizes nedēļā.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Sociālo pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā.
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu
dokumentu un iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā:
1. iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048, 25770080 vai 80005055.

Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
arī izmantojot e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Tālrunis:  25770080; 67105048; 80005055;

Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
LATGALES RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Avoti”
Avotu ielā 31 k-2
Teritoriālajā centrā „Krasts”
Aiviekstes ielā 14
Teritoriālajā centrā „Daugava”
Aglonas ielā 35 k-1
Teritoriālajā centrā „Pļavnieki”
Salnas ielā 2
PĀRDAUGAVAS RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Āgenskalns”
E. Smiļģa ielā 46
Teritoriālajā centrā „Dzirciems”
Baldones ielā 2
Teritoriālajā centrā „Bolderāja”
Mežrozīšu ielā 43
Teritoriālajā centrā „Imanta”
Imantas 8. līnijā 1 k-2
ZIEMEĻU RAJONA NODAĻĀ
Teritoriālajā centrā „Vidzeme”
Vidrižu ielā 1A
Brīvības gatvē 266
Teritoriālajā centrā „Purvciems”
Ieriķu ielā 2B
Pērnavas ielā 1
Teritoriālajā centrā „Ziemeļi”
Hanzas ielā 7
Darba laiki
Telefons
25770080
67105048; 80005055;
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Par pakalpojumu apmaksa nav jāveic.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc visu dokumentu saņemšanas, viena mēneša laikā Rīgas Sociālais dienests pieņem lēmumu par sociālā pakalpojuma piešķiršanu vai atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nodibinājums „Baltijas Sociālais Palīdzības fonds”
Adrese: Lāčplēša iela 27 - 9, Rīga, LV-1011
Tālrunis: 29102920
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Kontaktpersona - Ilze Reinfelde, 29102920