Drošās vides ģimenes pakalpojums
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Drošās vides ģimenes pakalpojuma mērķis ir nodrošināt aprūpi ģimeniskā vidē ārpusģimenes aprūpē nonākušiem Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarētiem bērniem vecumā no 0 līdz 3 gadiem, maksimāli saīsinot laiku, kad bērns atrodas ilgstošas sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūcijā. Pakalpojums ietver bērna aprūpi drošā ģimenes vidē, bērna vajadzību izvērtējumu, atbalsta un veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanu saskaņā ar Minhenes funkcionālo diagnostiku un apmācības ģimenēm, kuras uzņem bērnu.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Valsts sociālās aprūpes centrā “Rīga” vai Rīgas pašvaldības Bērnu un jauniešu centrā ievietots Rīgas valstspilsētas pašvaldībā deklarēts bērns vecumā līdz 3 gadiem, par kura vecākiem Rīgas bāriņtiesai ir jāpieņem vai ir pieņemts vienpersoniskais vai koleģiālais lēmums par aizgādības tiesību pārtraukšanu.
Termiņš:
Pakalpojums tiek nodrošināts nekavējoties.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pieprasīšanas solis
Drošās vides ģimenes pakalpojumu nodrošina, pamatojoties uz Rīgas bāriņtiesas lēmumu un saskaņā ar sadarbības līgumu, kas noslēgts ar Rīgas Sociālo dienestu, Rīgas bāriņtiesu, Valsts sociālās aprūpes centru "Rīga".

Pakalpojums tiek nodrošināts pakalpojuma sniegšanā iesaistīto audžuģimeņu dzīvesvietā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Telefons 67105048
2. solis / Apmaksas solis
Saskaņā ar RD noteikumu Nr. 3 "Rīgas pilsētas pašvaldības sniegto sociālo pakalpojumu saņemšanas un samaksas kārtība".  146.punkta 18. apakšpunktu, Drošās vides ģimenes pakalpojums tiek apmaksāts no Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta līdzekļiem, neizvērtējot personas (mājsaimniecības) ienākumus un materiālo stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Saņemšanas solis
Pakalpojuma sniedzējs, pēc informācijas saņemšanas, saskaņo viedokli ar pakalpojuma sniegšanā iesaistītajām ģimenēm un informē Rīgas bāriņtiesu par ģimeņu dalību Drošās vides ģimenes pakalpojumā un iespēju nekavējoties nodrošināt bērna aprūpi ģimenē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Nodibinājums „Sociālā atbalsta un izglītības fonds”
Adrese: Brīvības gatve 195 - 28, Rīga, LV-1039
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Telefons 67105048