Sociālās rehabilitācijas programma klientēm ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem līdz 3 gadu vecumam
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Sociālās rehabilitācijas programmas ar izmitināšanu pakalpojums mātēm ar garīga rakstura traucējumiem un viņu bērniem vecumā līdz 6 gadiem ieskaitot (pakalpojumu, uzsākot ne vēlāk kā līdz bērna 3 gadu vecuma sasniegšanai). Pakalpojums tiek nodrošināts 4 klientēm un viņu bērniem 24h diennaktī nodrošina sociālās aprūpes pakalpojumu, kas ietver arī dzīvesvietas nodrošināšanu, diennakts aprūpi un uzraudzību, sociālā darba pakalpojumu un sociālās rehabilitācijas pakalpojumu, kas ietver 3 mēnešu periodā sākotnējo klienta izvērtēšanu atbilstībai pakalpojumam.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu personai:
1. jābūt deklarējušai savu pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams Pakalpojums;
3. Pakalpojuma sniedzēja starpprofesionāļu komandas atzinuma sniegšana par klienta atbilstību Pakalpojuma ilgtermiņa periodam.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
22
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu Pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz dokumentus Rīgas Sociālajā dienestā saskaņā ar 02.04.2019. Ministru kabineta noteikumos
Nr.138"“Noteikumi par sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanu” noteikto sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības saņemšanas kārtību.

Lai noskaidrotu, kurā Rīgas Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.
Iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai
arī izmantojot e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
E-pasts soc@riga.lv
Pasts Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons 80005055; 67105048
2. solis / Apmaksas solis
Pakalpojuma izmaksas tiek segtas no Rīgas valstspilsētas pašvaldības budžeta, neizvērtējot personas ienākumus un materiālo stāvokli.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Rīgas Sociālajā dienestā pēc visu dokumentu saņemšanas 10 darba dienu laikā tiek pieņemts lēmums par sociālā pakalpojuma piešķiršanu/atteikumu.
Par pieņemto lēmumu informē sociālā pakalpojuma pieprasītāju.

Diennakts tālrunis:  29112885
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālas rehabilitācijas pakalpojums “Mežrozes",  2.stāvs
Adrese: Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Telefons
29112885
66065735; 27332646