Dienas centra pakalpojums personām ar garīgas attīstības traucējumiem (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Dienas centra pakalpojums personām ar garīgās attīstības traucējumiem dienas laikā nodrošina sociālo prasmju attīstīšanu, izglītošanu, brīvā laika pavadīšanas iespējas, ēdināšanu, kā arī personas un viņu tuvinieku līdzdalību sociālo problēmu risināšanā.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Persona ar garīga rakstura traucējumiem no 16 gadu vecuma.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā iesniedz:
1) ģimenes ārsta izziņu par personas veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u);
2) psihiatra atzinumu par speciālo (psihisko) kontrindikāciju neesamību un piemērotāko sociālā pakalpojuma veidu.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89671.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc Sociālā dienesta lēmuma par pakalpojuma sniegšanu saņemšanas persona slēdz līgumu ar Dienas centru par pakalpojuma saturu un apjomu.
2. Persona pakalpojumu saņem Dienas centrā personām ar garīgās attīstības traucējumiem, Teodora Breikša ielā 16/20, Liepājā.
3. Persona maksā līdzdalības maksu 5% apmērā no iepriekšējā mēneša ienākumiem, bet ne mazāk kā 7,11 eiro mēnesī.

Pakalpojumu pārtrauc sniegt, ja:
- persona vai tās likumiskais pārstāvis rakstiski lūdz to pārtraukt;
- persona mainījusi dzīvesvietu uz citu pašvaldību;
- persona nepilda vai pārkāpj līguma nosacījumus vai Dienas centra iekšējās kārtības noteikumus;
- persona ilgāk par vienu mēnesi bez objektīva iemesla neapmeklē Dienas centru;
- persona ar savu rīcību apdraud citu personu veselību vai dzīvību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Sociālā dienesta Dienas centrs personām ar garīgās attīstības traucējumiem
Adrese: Teodora Breikša iela 16/20, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 25314
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki