Pakalpojums “Drošības poga” (Liepājas pilsētas domes Sociālais dienests)
Izvēlētā organizācija: Liepājas pilsētas pašvaldības administrācija
Īss apraksts:
Pakalpojums “Drošības poga” nodrošina nepārtrauktas saziņas iespējas, informatīvu atbalstu un palīdzību 24 stundas diennaktī personām, kurām vecuma vai funkcionālo traucējumu dēļ ir risks nonākt bezpalīdzīgā stāvoklī.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Pakalpojumu ir tiesības saņemt:
1) atsevišķi dzīvojošām personām ar funkcionāliem traucējumiem vai invaliditāti, kuriem nav likumīgo apgādnieku,
2) ģimenei, kurā visiem ģimenes locekļiem noteikta invaliditāte.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
10
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasītājs Liepājas pilsētas domes Sociālajā dienestā iesniedz:
1) iesniegumu (norādot savu vārdu, uzvārdu, personas kodu, dzīvesvietas adresi, nepieciešamo pakalpojumu);
2) ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli (veidlapa Nr.027/u), kurā ir norāde par Drošības pogas uzstādīšanas nepieciešamību.

Informāciju un konsultācijas par pakalpojumu un iesniedzamajiem dokumentiem var saņemt, zvanot uz telefona nr.: 6 34 89671.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Sociālā dienesta Sociālo pakalpojumu daļa
Adrese: Eduarda Veidenbauma iela 3, Liepāja, LV-3401
Tālrunis: 6 34 89655
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
1. Pēc  iesnieguma saņemšanas Sociālais dienests apseko klientu dzīvesvietā un izvērtē viņa funkcionālās spējas.
2. Drošības pogu uzstāda un apkalpo (nepieciešamības gadījumā izbrauc uz iesniedzēja dzīvesvietu) ar Sociālo dienestu līgumattiecībās esošs pakalpojumu sniedzējs.
Maksājumi: Skatīt maksājumus