Aprūpes mājās vaučers bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (individualizēta aprūpe mājās)
Izvēlētā organizācija: Rīgas valstspilsētas pašvaldība
Īss apraksts:
Aprūpe mājās sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē (piemēram, ēšanā, ēdiena pagatavošanā, ģērbšanā, pozicionēšanā, ķermeņa higiēnas nodrošināšanā un rūpēs par izskatu, medikamentu lietošanā), uzraudzībā, pašaprūpes spēju attīstībā un saturīga brīvā laika pavadīšanā. Ģimene var izvēlēties pakalpojuma sniedzēju*, ar kuru pašvaldība noslēdz līgumu par pakalpojuma samaksas līdzfinansēšanu jeb vaučera piešķiršanu līdz 490 EUR mēnesī. RSD veic ģimenes situācijas izvērtējumu, bet nevērtē ģimenes ienākumus. Pakalpojumu nevar sniegt vecāki un vienā dzīvesvietā dzīvojošie ģimenes locekļi.
*Valsts informācijas sistēmā “Sociālo pakalpojumu sniedzēju reģistrs” reģistrēts aprūpes mājās pakalpojuma sniedzējs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu personai:
1. jābūt deklarējušai savu pamata dzīvesvietu Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā;
2. saskaņā ar Rīgas Sociālā dienesta sociālā darba speciālista veiktu personas individuālo vajadzību un resursu novērtējumu ir nepieciešams sociālais pakalpojums.
Aprūpes mājās vaučers bērniem ar funkcionāliem traucējumiem (turpmāk - sociālais pakalpojums) sniedz atbalstu bērna ar funkcionāliem traucējumiem aprūpē  līdz dienai, kad bērns sasniedz 20 gadu vecumu un atbilst kādam no kritērijiem:
1. izsniegts Veselības un darbspēju ekspertīzes ārstu valsts komisijas (turpmāk - VDEĀVK) atzinums par īpašās kopšanas nepieciešamību;
2. izsniegts ģimenes ārsta izraksts par to, ka bērnam ir nepieciešams noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību;
3. bērnam ir noteikta invaliditāte vai izsniegts ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti.
Termiņš:
Nav noteikts.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Sociālo pakalpojumu persona vai tās likumiskais pārstāvis pieprasa Rīgas Sociālajā dienestā.
Lai saņemtu sociālo pakalpojumu, persona vai tās likumiskais pārstāvis uzrāda personu apliecinošu dokumentu un iesniedz Rīgas Sociālajā dienestā:
1. Iesniegumu, kurā norāda problēmu un tās vēlamo risinājumu;
2. Ģimenes ārsta izziņu par veselības stāvokli, kurā norādīts funkcionālo traucējumu veids (-i) un akūtas infekcijas pazīmes (ja tādas ir);
3. Psihiatra atzinumu par bērna psihisko veselību un speciālajām (psihiatriskajām) kontrindikācijām pakalpojuma saņemšanai, ja pakalpojumu vēlas saņemt bērns ar garīga rakstura traucējumiem
4. Dokumentus, kuri apliecina bērna atbilstību pakalpojuma saņemšanas mērķa grupai (ģimenes ārsta izraksts par to, ka bērnam ir nepieciešams noformēt VDEĀVK atzinumu par īpašās kopšanas nepieciešamību, ja tāds nav nokārtots, vai ģimenes ārsta vai psihiatra izraksts par nepieciešamību noteikt invaliditāti, ja nav nokārtota invaliditāte). Citi dokumentus, ja tādi būs nepieciešami lēmuma pieņemšanai;
5. Citus dokumentus, ja tie nepieciešami lēmuma pieņemšanai par atbilstoša sociālā pakalpojuma piešķiršanu.

Lai noskaidrotu, kurā Sociālā dienesta teritoriālajā centrā personai ir jāvēršas, var zvanīt pa tālruni 67105048 vai 80005055.  
Iesniegumu valsts valodā un citus dokumentus Sociālajā dienestā var iesniegt, ievietojot tos dokumentu kastē, kas atrodas pie katras no 14 Sociālā dienesta klientu pieņemšanas vietām Rīgā vai iesūtot pa pastu (iesniegumam jābūt pašrocīgi parakstītam), parakstot ar drošu elektronisku parakstu vai arī izmantojot e-adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Rīgas Sociālā dienesta e-adrese
Klātiene Rīgas Sociālais dienests
Adrese: Baznīcas iela 19/23, Rīga, LV-1010
Tālrunis: 80005055; 67105048
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Rīgas Sociālā dienesta teritoriālie centri:
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Avoti", Avotu iela 31/2, Rīga, LV-1009, tālrunis: 67037695
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Daugava", Aglonas iela 35 k-1, Rīga, LV-1057, tālrunis: 67181437
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Krasts", Aiviekstes iela 14, Rīga, LV-1019, tālrunis: 67037471
Sociālā dienesta Latgales rajona nodaļas teritoriālais centrs "Pļavnieki", Salnas iela 2, Rīga, LV-1021, tālrunis: 67037447
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Eduarda Smiļģa iela 46, Rīga, LV-1002, tālrunis: 67012271  
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Āgenskalns", Ziepju iela 13, Rīga, LV-1004, tālrunis: 67026025
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Imanta", Imantas 8. līnija 1 k-2, Rīga, LV-1083, tālrunis: 67037892
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Bolderāja", Mežrozīšu iela 43, Rīga, LV-1016, tālrunis: 67037559
Sociālā dienesta Pārdaugavas rajona nodaļas teritoriālais centrs "Dzirciems", Baldones iela 2, Rīga, LV-1007, tālrunis: 67012369
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Ieriķu iela 2b, Rīga, LV-1084, tālrunis: 67012127
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Purvciems", Pērnavas iela 1, Rīga, LV-1012, tālrunis: 67105538
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Brīvības gatve 266, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012157
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Vidzeme", Vidrižu iela 1A, Rīga, LV-1006, tālrunis: 67012126
Sociālā dienesta Ziemeļu rajona nodaļas teritoriālais centrs "Ziemeļi", Hanzas iela 7, Rīga, LV-1045, tālrunis: 67026649
Darba laiki
Telefons 80005055; 67105048
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Ģimenes ienākumus nevērtē. Pašvaldība vecāka izvēlētam pakalpojuma sniedzējam nodrošina līdzmaksājumu līdz 490 EUR mēnesī (nemaksā vecākiem!).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pēc Rīgas Sociālā dienesta lēmuma par sociālās aprūpes pakalpojuma personas dzīvesvietā piešķiršanu, persona sociālās aprūpes pakalpojumus saņem savā dzīvesvietā. Ar sociālās aprūpes pakalpojumu dzīvesvietā pakalpojumu sniedzējiem var iepazīties Rīgas domes Labklājības departamenta mājas lapā ld.riga.lv sadaļas "Pakalpojumi" apakšsadaļā "Sociālie pakalpojumi bērniem ar funkcionāliem traucējumiem un viņu ģimenēm" - "Aprūpes mājās pakalpojumu sniedzēji (vaučera veidā)" https://ld.riga.lv/lv/Socialie-pakalpojumi-berniem-ar-funkcionaliem-traucejumiem-un-vinu-gimenem.html

Rīgas domes Labklājības departamenta bezmaksas informatīvais tālrunis: 80005055
Maksājumi: Skatīt maksājumus