Saimnieciskās darbības saskaņošana Burtnieka ezerā (Valmieras novada pašvaldība)
Izvēlētā organizācija: Valmieras novada pašvaldība
Īss apraksts:
Kuģošanas līdzekļiem un peldlīdzekļiem, kas tiek izmantoti jebkāda veida saimnieciskās darbības veikšanai, ezeru kuģošanai atļauts izmantot, saņemot pašvaldības saskaņojumu.

Saimnieciskās darbības veicēja pienākums ir nodrošināt kuģošanas līdzekļu un peldlīdzekļu, kā arī jebkura cita iznomāta inventāra lietotāja instruēšanu par drošības prasībām, kā arī kontrolēt noteikumu ievērošanu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Viena kalendārā mēneša laikā.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšanas solis
Saimnieciskās darbības veicējam pašvaldības saskaņojuma saņemšanai nepieciešams iesniegt pašvaldībai iesniegumu, pievienojot aprakstu par plānoto saimniecisko darbību un tās vietu, kuģošanas līdzekļa reģistrācijas apliecības kopiju.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Valmieras novada pašvaldības e-adrese
Klātiene Valmieras novada pašvaldības Dokumentu pārvaldības un klientu apkalpošanas centrs
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis: 64207120
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
Pasts Valmieras novada pašvaldība
Adrese: Lāčplēša iela 2, Valmiera, Valmieras nov., LV-4201
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Cits
Apvienību pārvalžu Valmieras novadā kontaktinformācija
Valmieras novada Valsts un pašvaldību vienoto klientu apkalpošanas centru kontaktinformācija
2. solis / Pakalpojuma saņemšanas solis
Pašvaldība izsniedz saskaņojumu saimnieciskās darbības veikšanai Burtnieku ezerā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus