Uzņēmumu reģistrā pieteikto izmaiņu ziņotājs
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistrs
Īss apraksts:
Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē – https://info.ur.gov.lv – ir iespēja pieteikties paziņojumu saņemšanai e-pastā par reģistrēta tiesību subjekta pieteiktu un veiktu izmaiņu reģistrāciju.
Saņemt informāciju var par subjektiem no šādiem reģistriem: Komercreģistrs; Uzņēmumu reģistrs; Biedrību un nodibinājumu reģistrs; Politisko partiju reģistrs; Reliģisko organizāciju un to iestāžu reģistrs; Masu informācijas līdzekļu reģistrs; Pārstāvniecību reģistrs; Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrs; Šķīrējtiesu reģistrs.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Termiņš:
Pakalpojums tiek sniegts trīs gadus no pakalpojuma pieprasīšanas brīža. Lai pēc minētā triju gadu perioda turpinātu saņemt paziņojumu, personai atkārtoti jāpiesakās pakalpojumam
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pieteikšanās paziņojumu saņemšanai
Fiziskai personai jāautorizējas Uzņēmumu reģistra informācijas tīmekļvietnē - https://info.ur.gov.lv un pēc autentifikācijas jāpārliecinās, ka laukā “PĀRSTĀV” ir norādīts fiziskas personas vārds un uzvārds. Sadaļā “Monitoringa saraksts” jāizvēlas ikona “zīmulītis”, jāievada un jāsaglabā e-pasta adrese, uz kuru tiks nosūtīti paziņojumi. Sadaļā “Datu meklēšana” jāievada tiesību subjekta reģistrācijas numurs vai nosaukumus, par kura pieteiktajām un veiktajām izmaiņām vēlas saņemt paziņojumus. Jāizvēlas attiecīgais tiesību subjekts un jāizvēlas darbība “Monitorēt”.

Pakalpojums ir bezmaksas.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Elektroniski - UR mājas lapā (1.solis)
2. solis / Paziņojumu saņemšana
Brīdī, kad  Reģistra vestajos reģistros reģistrēta tiesību subjekta reģistrācijas lietā (par kuru pieteicies klients) saņemts pieteikums, uz klienta e-pasta adresi tiek nosūtīts e-pasta paziņojums.
Maksājumi: Skatīt maksājumus