Muitas statistikas pārskats pēc iesnieguma
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Atbilstoši iesniegumā norādītajiem kritērijiem sagatavots Latvijā noformēto muitas deklarāciju  datu apkopojums  par  Savienības muitas teritorijā ievestām vai no tās izvestām precēm.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Standartlaiks  2-10 darba dienas.
Maksimāli pieļaujamais laiks – 30 darba dienas.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Lai saņemtu pakalpojumu, Valsts ieņēmumu dienestā (turpmāk-VID) iesniedz iesniegumu, izmantojot Elektroniskās deklarēšanas sistēmu (https://eds.vid.gov.lv/login/ – Dokumenti – No veidlapas – Informācija VID Muitas pārvaldei), vai pa pastu, vai e-pastā  MP.lietvediba@vid.gov.lv.
Jāiesniedz informācijas pieprasījums, kurā norādīti muitas deklarāciju datu atlases kritēriji un apkopojamo datu vēlamais sadalījums:
1) kritēriji – periods, par kuru nepieciešama informācija, un jebkurš vai jebkuri no muitas deklarācijā uzrādāmajiem datiem. Muitas deklarācijā uzrādāmie dati noteikti Komisijas 2015.gada 17.decembra Deleģētās regulas (ES) Nr.2016/341, ar ko papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr.952/2013 attiecībā uz pārejas noteikumiem, kurus paredz attiecībā uz konkrētiem Savienības Muitas kodeksa noteikumiem, ja attiecīgās elektroniskās sistēmas vēl nedarbojas, un groza Komisijas Deleģēto regulu (ES) 2015/2446, C1 papildinājumā;
2) sadalījums – sīkāk sadalīts periods, kas uzrādīts kritērijos, un/vai jebkuri no muitas deklarācijā uzrādāmajiem datiem.
Iesniegumā jānorāda iesniedzēja vārds, uzvārds, dzīves vieta (juridiskai personai – nosaukums, PVN reģistrācijas numurs, juridiskā adrese), tālrunis, vēlamais pakalpojuma saņemšanas veids.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē VID Elektroniskās deklarēšanas sistēma
Pasts VID Muitas pārvalde
Adrese: Talejas iela 1, Rīga, LV-1026
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Jāizmanto pasta indekss LV-1978