Oficiālās statistikas veidlapas
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldei iesniedzamās veidlapas, to periodiskumu un iesniegšanas datumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Veidlapā noteiktajā termiņā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Noskaidrot oficiālās statistikas veidlapas un respondenta iesniedzamās veidlapas
Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, sadaļā “Respondentiem”/”Veidlapu katalogs” ir pieejamas oficiālās statistikas veidlapas, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu oficiālo statistiku.
Kādas veidlapas jāiesniedz, par kādiem periodiem un iesniegšanas termiņiem var uzzināt EDV sadaļā "Manas veidlapas" - e.csb.gov.lv/veidlapas.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma
2. solis / Aizpildīt un iesniegt Centrālās statistikas pārvaldes veidlapas
Centrālās statistikas pārvaldes veidlapas var aizpildīt un iesniegt elektroniski EDV sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma