Oficiālās statistikas veidlapas
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Pakalpojums nodrošina iespēju respondentiem iepazīties ar oficiālās statistikas veidlapām, kā arī noskaidrot Centrālās statistikas pārvaldei iesniedzamās veidlapas, to periodiskumu un iesniegšanas datumu.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Veidlapā noteiktajā termiņā
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Noskaidrot oficiālās statistikas veidlapas un respondenta iesniedzamās veidlapas
Centrālās statistikas pārvaldes mājaslapā, sadaļā “Aptaujas un apsekojumi / Veidlapu katalogs” ir pieejamas oficiālās statistikas veidlapas, kas tiek izmantotas, lai nodrošinātu oficiālo statistiku.
Juridiskās personas var noskaidrot informāciju par to kādas veidlapas jāiesniedz, par kādiem periodiem un iesniegšanas termiņiem sadaļā "Aptaujas un apsekojumi\Uzņēmumu apsekojumi" - e.csp.gov.lv/veidlapas.
Hipersaite
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma
2. solis / Aizpildīt un iesniegt Centrālās statistikas pārvaldes veidlapas
Centrālās statistikas pārvaldes veidlapas var aizpildīt un iesniegt elektroniski EDV sistēmā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Elektroniskā datu vākšanas (EDV) sistēma