Konsultācija par oficiālo statistiku
Izvēlētā organizācija: Centrālā statistikas pārvalde
Īss apraksts:
Konsultēt statistikas lietotājus, atbildot uz to uzdotajiem jautājumiem.
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Jautājumus izskata un uz tiem sniedz atbildes saskaņā ar Iesniegumu likumā noteikto termiņu.
Procesa apraksts
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Ja rodas jautājumi par oficiālo statistiku
Uzdodot jautājumu par statistiku brīvā tekstā aprakstiet interesējošo informāciju: nepieciešamo rādītāju; administratīvo vienību (pilsēta, novads vai reģions); datu periodiskumu (gada, ceturkšņa, mēneša dati); laika periodu (piemēram, no 2000.gada līdz pēdējam pieejamam gadam). Norādot nozari, preču veidu, rūpnieciskās produkcijas veidu, profesiju, ieteicams izmantot klasifikācijas.
Sūtiet jautājumus uz e-pastu info@csp.gov.lv, e-adresi vai pa pastu Centrālajai statistikas pārvaldei,  Lāčplēša ielā 1, Rīga, LV-1001.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā zvanīt pa tālruni 67366922.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese
E-pasts info@csp.gov.lv
2. solis / Atbildes saņemšana
Rakstisku atbildi varat saņemt: uz e-pastu, e-adresi vai pasta adresi.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē E-adrese
E-pasts info@csp.gov.lv