Informācija par fizisko personu, kuras veic saimniecisko darbību un nenodarbina citas personas, mēneša vidējiem darba ienākumiem pa nozarēm
Izvēlētā organizācija: Valsts ieņēmumu dienests
Īss apraksts:
Valsts ieņēmumu dienesta (turpmāk-VID) tīmekļa vietnē pieejamā informācija par fizisko personu – saimnieciskās darbības veicēju vidējiem mēneša ienākumiem (sadalījumā pa nozarēm).
Saņēmēji:
Jebkura persona
Termiņš:
Uzreiz.
Procesa apraksts
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
VID tīmekļa vietnē www.vid.gov.lv jāizvēlas sadaļa „Par VID” - „Statistika” - „Darba ņēmēju un fizisko personu ienākumi” - „Fizisko personu ienākumi”.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Publiskojamo datu bāze
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Pakalpojums tiek saņemts atbilstoši pieprasījumam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Publiskojamo datu bāze