Preču zīmes īpašnieka datu maiņa
Izvēlētā organizācija: Latvijas Republikas Patentu valde
Īss apraksts:
Ja nav mainījies preču zīmes reģistrācijas īpašnieks, bet ir izmaiņas tā vārdā (nosaukumā) un/vai adresē, zīmes īpašnieks iesniedz Patentu valdei iesniegumu par preču zīmes īpašnieka datu maiņas ierakstīšanu Preču zīmju reģistrā
Saņēmēji:
Jebkura persona
Persona (fiziska vai juridiska), kas iesniegusi Patentu valdē iesniegumu par preču zīmes īpašnieka datu maiņu preču zīmes reģistrācijā
Termiņš:
Ja iesniegums atbilst likuma prasībām, īpašnieka datu maiņas procedūras vidējais ilgums ir piecas darba dienas.
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Maksājumi
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Iesnieguma par preču zīmes īpašnieka datu maiņu iesniegšana
Jāiesniedz iesniegums (brīvā formā), kas ietver:
1) lūgumu par īpašnieka datu maiņu preču zīmes reģistrācijā, norādot reģistrācijas numuru, kā arī atbilstošo pieteikuma numuru;
2) ziņas, kas Preču zīmju reģistrā jāgroza, proti, reģistrācijas īpašnieka vārdu (nosaukumu) un adresi pašreizējā Reģistra ierakstā;
3) ziņas, kas jāiekļauj Reģistrā, proti, reģistrācijas īpašnieka jauno vārdu (nosaukumu) un/vai adresi;
4) ar vienu iesniegumu pietiek, pat ja izmaiņas attiecas uz vairāk nekā vienu reģistrāciju, ar noteikumu, ka iesniegumā ir norādīti visu attiecīgo reģistrāciju numuri.
Pilnvaru iesniegumam pievieno, ja to iesniedz ar pilnvarotas personas starpniecību. Jāiesniedz pilnvaras oriģināls.
Saskaņā ar Preču zīmju likuma 41. panta otro daļu par ziņu par nosaukuma maiņu iekļaušanu Preču zīmju reģistrā ir noteikta maksa. Ziņas par grozījumiem preču zīmes īpašnieka adresē Preču zīmju reģistrā tiek iekļautas bez maksas.
Iesniedzams dokuments
Iesniegums (brīvā formā) par preču zīmes īpašnieka datu maiņu
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Mainīt preču zīmes īpašnieka datus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
2. solis / Preču zīmes īpašnieka datu maiņa un publikācija
Patentu valde pārbauda iesnieguma atbilstību Preču zīmju likuma 41. panta otrajai daļai, izdara grozījumus Preču zīmju reģistra ziņās, kas saistītas ar reģistrācijas īpašnieka vārda (nosaukuma) un/vai adreses maiņu.
Informāciju par preču zīmes īpašnieka datu maiņu publicē Patentu valdes oficiālajā izdevumā.
Preču zīmes reģistrācijas īpašniekam izsniedz izrakstu no Preču zīmju reģistra par preču zīmes īpašnieka datu maiņu; izrakstu izsniedz papīra vai elektroniskā formātā.
Patentu valde var pieprasīt, lai tai tiktu iesniegti pierādījumi, ja ir pamats apšaubīt kādu iesnieguma ziņu ticamību.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis: +371 67099600
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010
Darba laiki
Pasts Patentu valde
Adrese: Citadeles iela 7, Rīga, LV-1010
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Citadeles iela 7/70, Rīga, LV-1010