Atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas pilsētas dome
Īss apraksts:
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusi  saimniecisko darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Pakalpojuma pieprasīšanai jāiesniedz:
Iesniegums;
Saskaņojums ar pasākuma organizatoru;
Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju;
Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par sabiedriskās ēdināšanas pakalpojuma sniegšanas  vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu;
Ar tirdzniecības organizatora parakstu apstiprināta tirdzniecības vietu shēma (norādot mērogu)
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Piecas darba dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas informāciju par pašvaldības nodevas apmēru  un atļaujas saņemšanas kārtību var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai zvanot pa tālr. 67093843.
Samaksā pašvaldības nodevu kasē Jomas ielā 1/5, 1.stāvā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju saņem domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki