Atļauja sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšanai pasākuma laikā
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Īss apraksts:
Sabiedriskās ēdināšanas pakalpojumu sniegšana pašvaldībā ir saskaņojama, ja tās darbība tiek veikta publiskās vietās un nav attiecināma uz citiem ielu tirdzniecības veidiem, kā arī teritorijām, kurām piešķirts tirgus statuss.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Fiziska vai juridiska persona, kura reģistrējusi  saimniecisko darbību.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Iesniedzamie dokumenti atļaujas saņemšanai:
Iesnieguma veidlapa;
krāsaina tirdzniecības vietas foto fiksācija;
izvietojuma plāns ar izmēriem un piesaistēm mērogā 1:100 vai 1:250;
fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas;
tirdzniecības dalībnieka apliecinājums par Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētas nodokļu un citu maksājumu reģistrēšanas elektroniskās ierīces vai iekārtas tehniskās pases vai Valsts ieņēmumu dienestā reģistrētu kvīšu esamību;
saskaņojumu ar pasākuma rīkotāju par ielu tirdzniecības veikšanu pasākuma norises laikā un vietā;
tirdzniecības dalībnieku sarakstu, kurā norādīts dalībnieka vārds/uzvārds vai nosaukums, fiziskas vai juridiskas personas nodokļu maksātāja reģistrācijas numurs (tikai ielu tirdzniecības organizēšanas pasākuma laikā).
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes mājas lapā Jūrmalas valstspilsētas administrācijas e-adrese
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Pēc iesnieguma un pielikumu dokumentu saņemšanas Jūrmalas valstspilsētas administrācija uz iesniegumā norādīto e-pasta adresi izsūta tāmi par ielu tirdzniecību/organizēšanu vai sabiedriskā ēdināšanas pakalpojuma sniegšanu.
Nodevas samaksa veicama Jūrmalas valstspilsētas administrācijas kasē vai ar pārskaitījumu ieskaitāma saņēmējam,
maksājuma mērķa sadaļā uzrādot attiecīgo tirdzniecības atļaujas saņēmēja nosaukumu, ielu tirdzniecības veidu, tirdzniecības vietas adresi un tāmes numuru.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauja tiek izsniegta piecu darba dienu laikā pēc nodevas maksas saņemšanas un visu dokumentu iesniegšanas (atļaujām uz pasākuma laiku atļaujas izsniegšanas kārtība var atšķirties).
Atļauju saņem elektroniski uz norādīto e-pasta adresi vai Jūrmalas valstspilsētas administrācijas Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas valstspilsētas administrācija
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki