Atļauja ielu tirdzniecībai pasākuma laikā
Izvēlētā organizācija: Jūrmalas pilsētas dome
Īss apraksts:
Ielu tirdzniecība pasākuma laikā ir preču pārdošana sabiedrisko pasākumu (kultūras, svētku, piemiņas, izklaides, atpūtas, sporta) norises laikā un vietā no transportlīdzekļiem un tirdzniecības vietām, kas iekārtotas uz attiecīgā pasākuma norises laiku.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Publisko tiesību Juridiska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
1. Juridiska vai fiziska persona, kura reģistrējusi  saimniecisko darbību un vēlas pārdot preces.
2. Fiziska persona, kurai atbilstoši nodokļu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem nav jāreģistrē saimnieciskā darbība.
Maksimālais termiņš (darba dienās):
5
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
Saistītie pakalpojumi
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
Paklpojuma pieprasīšanai jāiesniedz iesniegums ar pievienotajiem dokumentiem:Saskaņojums ar pasākuma organizatoru
Saskaņojums ar nekustamā īpašuma īpašnieku vai tiesisko valdītāju
Fiziskai personai, kura nav reģistrējusi savu saimniecisko darbību, apliecinājums, ka  tā neveic saimniecisko darbību vai saskaņā ar  likumu „Par iedzīvotāju ienākuma nodokli” var nereģistrēties kā saimnieciskās darbības veicējs, kā arī nenodarbina citas personas
Saskaņojums ar Jūrmalas pilsētas domes Pilsētplānošanas nodaļu par tirdzniecības vietas izvietojumu un vizuālo risinājumu
Elektroniski var iesniegt iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: pasts@jurmala.lv
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centri Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis: 67093816, 67093843
Fakss:
Cita kontaktinformācija: Apmeklētāju apkalpošanas centrs Kauguros, Raiņa ielā 110, tālrunis: 67738898
Apmeklētāju apkalpošanas centrs Ķemeros, Tukuma ielā 20, tālrunis: 67751609
Darba laiki
2. solis / Pakalpojuma apmaksa
Piecas darba dienas pēc iesnieguma un visu nepieciešamo dokumentu iesniegšanas informāciju par pašvaldības nodevas apmēru  un atļaujas saņemšanas kārtību var saņemt Apmeklētāju apkalpošanas centrā vai zvanot pa tālr. 67093843.
Samaksā pašvaldības nodevu kasē Jomas ielā 1/5, 1.stāvā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki
3. solis / Pakalpojuma saņemšana
Atļauju saņem domes Apmeklētāju apkalpošanas centrā Jomas ielā 1/5, Jūrmalā
Maksājumi: Skatīt maksājumus
Klātiene Apmeklētāju apkalpošanas centrs Jūrmalas pilsētas domē
Adrese: Jomas iela 1/5, Jūrmala, LV-2015
Tālrunis:
Fakss:
Cita kontaktinformācija:
Darba laiki