Zemes reģistrēšana Meža valsts reģistrā, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Lai reģistrētu Meža valsts reģistrā tādu zemi, kas Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs, bet atbilst Meža likuma objektam, Valsts meža dienests bez maksas veic esoša meža ārējās robežas konfigurācijas precizēšanu, cita starpā, palielinoties viena vai vairāku nogabalu platībai un kopējai meža platībai. Precizējot meža robežas konfigurāciju, netiek veidoti jauni nogabali un pievienotās platības sastāvam ir jāatbilst piegulošajam nogabalam, izņemot, ja kopējā pievienojamā platība ir līdz 0,3 ha. Gadījumos, ja tiek reģistrēts jauns nogabals – jāvēršas pie sertificēta meža inventarizācijas veicēja.
Saņēmēji:
Fiziska persona, Privāto tiesību Juridiska persona
Meža īpašnieks vai tā pilnvarota persona
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus;

• Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

• Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.

Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta izstrādātā iesnieguma veidlapa.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valsts meža dienesta e-adrese
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Datu ievākšana objektā un sagatavošana
Mežzinis veic platības pārbaudi ar apsekošanu dabā un mežaudzes mērījumus. Tiek sagatavota informācija reģistrēšanai Meža valsts reģistrā.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
3. solis / Datu reģistrēšana Meža valsts reģistrā
Informācija tiek reģistrēta Meža valsts reģistrā un nosūtīta Valsts zemes dienestam.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Meža valsts reģistrs