Meža un meža zemes novērtējums zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot Meža valsts reģistra aktuālos datus
Izvēlētā organizācija: Valsts meža dienests
Īss apraksts:
Valsts meža dienests sagatavo meža un meža zemes novērtējumu zemes kadastrālās vērtības un mežaudzes vērtības noteikšanai, izmantojot aktuālo Meža valsts reģistra informāciju. Pakalpojumu sniedz, ja normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ir veikta meža inventarizācija un Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā ir reģistrēts zemes robežu plāns.
Saņēmēji:
Fiziska persona
Meža īpašnieks vai tiesiskais valdītājs
Maksimālais termiņš (darba dienās):
30
Procesa apraksts
Dokumenti un veidlapas
Cita informācija
1. solis / Pakalpojuma pieprasīšana
• Klātiene – iesniedzējs ierodas kādā no Valsts meža dienesta mežniecībām un iesniedz dokumentus, uzrādot personu apliecinošus dokumentus;

• Pasts – iesniedzējs nosūta dokumentus pa pastu uz kādu no Valsts meža dienesta mežniecībām;

• Elektroniski - iesniedzējs nosūta ar drošu elektronisko parakstu parakstītus dokumentus uz izvēlētās mežniecības elektroniskā pasta adresi vai e-adresi.


Nepieciešamie dokumenti: iesniegums brīvā formā vai Valsts meža dienesta iesnieguma veidlapa.
Iesniedzams dokuments
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valsts meža dienesta e-adrese
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...
2. solis / Pakalpojuma saņemšana
Valsts meža dienests izsniedz izziņu papīra formātā klātienē vai elektroniska dokumenta veidā e-pastā vai e-adresē.
Maksājumi: Skatīt maksājumus
E-pakalpojums iestādes tīmekļvietnē Valsts meža dienesta e-adrese
Klātiene
VMD Aizkraukles mežniecība
VMD Alūksnes mežniecība
VMD Babītes mežniecība
VMD Balvu mežniecība
VMD Bauskas mežniecība
Parādīt visus...